Drimble

Gemeente Bernheze - Wet ruimtelijke ordening - Vaststelling bestemmingsplan Molenerf 2, Nistelrode, 3 januari 2017

Omgevingsvergunning uitgegeven door de Gemeente Bernheze

informatie alleen over gemeente bernheze

Inhoud:

Gemeente Bernheze
- Wet ruimtelijke ordening
- Vaststelling bestemmingsplan Molenerf 2, Nistelrode, 3 januari 2017

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat in de gemeenteraadsvergadering van 14 december 2017 het bestemmingsplan Molenerf 2, Nistelrode is vastgesteld.

Inhoud: Het bestemmingsplan maakt de bouw van zes woningen ter plaatse van Molenerf 2 in Nistelrode mogelijk.

Inzage: Het bestemmingsplan ligt met ingang van 4 januari 2018 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1721.BPMolenerf2-vg01.

Beroepsmogelijkheid: Binnen de termijn van inzage kunnen belanghebbenden tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorzienig wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslistVul hier de tekst in]

Heesch, 3 januari 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.