Drimble

Definitief besluit verleende omgevingsvergunning: De Johan van Zwedenlaan (tussen de kavels 5510 en 5007), Groningen bouwen bedrijfswoning en loods (02-01-2017, 201672044)

Omgevingsvergunning uitgegeven door de Gemeente Groningen

informatie alleen over gemeente groningen

Inhoud:

Gemeente Groningen:
Definitief besluit verleende omgevingsvergunning: De Johan van Zwedenlaan (tussen de kavels 5510 en 5007), Groningen bouwen bedrijfswoning en loods (02-01-2017, 201672044)

Besluiten over de omgevingsvergunningen liggen ter inzage bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), Harm Buiterplein 1, telefoon 14 050. Geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur vrije inloop zonder afspraak. Van 13.00 uur tot 17.00 uur alleen op afspraak.

Indien u het niet eens bent met een besluit over een vergunning dan kunt u daartegen afhankelijk van de vergunning bezwaar of beroep instellen in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan tot 6 weken na de datum van het besluit. Bij de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving kunt u telefonisch navragen of het gaat om bezwaar of beroep.

Een bezwaarschrift kunt u kosteloos indienen bij Burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Een beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Hiervoor betaalt u in de regel € 168 aan griffierecht. Dit bedrag kunt u terugkrijgen als u door de rechter in het gelijk wordt gesteld.

Groningen,

11 januari 2017

Burgemeester en wethouders


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.