Drimble

Bodemverontreiniging Westervoortsedijk / Driepoortenweg te Arnhem

Bodembeschermingsvergunning uitgegeven door de Gemeente Arnhem

menu gemeente arnhem

Inhoud:

Bodemverontreiniging Westervoortsedijk / Driepoortenweg te Arnhem

Op 7 december 2016 heeft One Fiber BV een evaluatierapport ingediend van de uitgevoerde deelsanering van de bodemverontreiniging met minerale olie en aromaten ter plaatse van de Westervoortsedijk en de Driepoortenweg te Arnhem (locatienr: 0067, geval Driepoortenweg 50-52). Op 22 december 2016 ontvingen we ook het evalutiemeldingsformulier.

Op grond van het rapport stemmen wij, in de beschikking deelevaluatie, in met het resultaat van de deelsanering en stellen wij de gebruiksbeperkingen vast voor deze deellocatie.

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar maken.

Zie toelichting 'bezwaarschrift".


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.