Drimble

Aanvraag omgevingsvergunning 'Het Verborgen Geheim' op Rotterdam Heijplaat

Omgevingsvergunning uitgegeven door de Gemeente Rotterdam

informatie alleen over gemeente rotterdam

Inhoud:

Gemeente Rotterdam:
Aanvraag omgevingsvergunning 'Het Verborgen Geheim' op Rotterdam Heijplaat

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

Bedrijf

:

Energie Exploitatie Rijswijk-Buiten

Activiteit

:

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Voor

:

Aanleg van 170 gesloten bodemenergiesystemen voor het project 'Het Verborgen Geheim' op Rotterdam Heijplaat.

Aanvraagdatum

:

21 november 2016

Zaaknummer

:

999922847

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.