Drimble

Tuchtrecht Gezondheidszorg Tuchtrecht Gezondheidszorg

Alle nieuwe uitspraken van de tuchtcolleges

 Bronnen: AD | GezondheidDokterdokter.nlGezondheidsNetGezondheidsraadgezondNUMedical FactsMedisch ContactMedisch Contact BlogsMedisch DossierMedNetMijn GezondheidsgidsMMVNLbewustgezond.nlnu.nl | GezondheidRIVMSmartHealthTonic | ViceVNIGZorg.nu | AVROTROSZuivel en GezondheidConsumedGezondheid en VoedingGezondRInspectie Leefomgeving en TransportOrthoOrthofytoGoedGezondInfoNu | Mens en GezondheidTuchtrecht GezondheidszorgVoedselallergieGezondheid & CoGezondheid BlogPsyBlogMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

24 april 2018

19:46
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Gegronde klacht tegen een gynaecoloog. De gynaecoloog heeft ten onrechte het maken van een uitstrijkje achterwege gelaten,...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:46
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Gegronde klacht tegen een arts. De arts had in zijn rapport, in het kader van de rijbewijskeuring, niet blindelings ervan...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:46
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klager dient een klacht in namens zijn moeder. Hij verwijt verweerder een onjuist rapport. Naar aanleiding van het rapport...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:46
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Deels gegronde klacht tegen een psychiater. De psychiater heeft in haar rapport, in het kader van de rijbewijskeuring, de psychiatrische...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:46
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Ongegronde klacht tegen een huisarts. Met de wijze waarop de huisarts de behandeling heeft ingezet en met de medewerker van de thuiszorg...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:46
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Ongegronde klacht tegen een psychiater. Bij het bepalen van de diagnose en verdere optreden is de psychiater niet afgeweken...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:46
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Ongegronde klacht tegen een psychiater. De psychiater heeft in de brief, geschreven aan de huisarts van de zoon van klager,...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:46
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Ongegronde klacht tegen een huisarts. De huisarts heeft de vader van klager via zijn assistente correct doorverwezen, maar...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:46
Tuchtrecht Gezondheidszorg
De kinderen van klaagster waren in behandeling bij verweerster (GZ-psycholoog). Klaagster dient een klacht in tegen verweerster...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg

23 april 2018

19:46
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klager verwijt verweerster dat (a) zij zijn medische klachten onjuist heeft behandeld. Ook verwijt klager verweerster dat (b) zij hem niet...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:46
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht bestaande uit verschillende klachtonderdelen gericht tegen een verpleegkundig specialist. De klachtonderdelen die betrekking...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:46
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht gericht tegen een physician assistant over de behandeling door het genderteam. Niet-ontvankelijk.
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:46
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen gz-psycholoog. Klagers waren weekend- en vakantiepleegouders van een kind, dat onder voogdij stond van de jeudzorgorganisatie...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:46
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht werkgever tegen verpleegkundige over seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens patiƫnte. Aansluitende op een klinische...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg

19 april 2018

14:16
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klaagster heeft eerder een onderbeenamputatie aan beide benen ondergaan en tevensamputatie van de vingers. Zij heeft het multidisciplinair...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg

18 april 2018

19:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
klaagster verwijt verweerder, werkzaam als arbo-arts, -zakelijk weergegeven - dat hijzonder aanvullende informatie op te vragen...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen verpleegkundige. Klaagster is door verweerder in opdracht van de IND onderzocht om te beoordelen of door de IND bij het horen...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Regionaal Tuchtcollege heeft (in twee afzonderlijke beslissingen) klachten tegen psychotherapeut / psychiater over een te ver gaande...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen psychiater. Klager, voormalig werkgever van verweerder, verwijt verweerder dat hij een persoonlijke relatie...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen verpleegkundige. De klacht heeft betrekking op de (inmiddels overleden) moeder van klager die verbleef in de verzorgingsinstelling...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
► Meer berichten van Tuchtrecht Gezondheidszorg tref je aan op hun website: http://tuchtrecht.overheid.nl/rss/gezondheidszorg