Drimble

Tuchtrecht Gezondheidszorg Tuchtrecht Gezondheidszorg

Alle nieuwe uitspraken van de tuchtcolleges

 Bronnen: AD | GezondheidDokterdokter.nlE-GezondheidGezondheidsNetGezondheidsraadgezondNUMedical FactsMedisch ContactMedisch Contact BlogsMedisch DossierMedNetMijn GezondheidsgidsMMVNLbewustgezond.nlnu.nl | GezondheidRIVMTonic | ViceVNIGConsumedGezondheid en VoedingGezondheidswebInspectie Leefomgeving en TransportOrthoOrthofytoGoedGezondInfoNu | Mens en GezondheidTuchtrecht GezondheidszorgVoedselallergieGezondheid & CoGezondheid BlogPsyBlogTelegraaf | GezondheidMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7 december 2017

19:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
De bedrijfsarts wordt kort gezegd verweten dat zij klaagster niet arbeidsongeschikt heeft verklaard, zich niet onafhankelijk en onpartijdig...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klaagster klaagt over de behandeling van haar tante (die een mentor heeft) door de arts en over het handelen van de arts ten opzichte...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen (beginnend) verloskundige. De verloskundige was werkzaam als waarneemster in een verloskundigenpraktijk. Klaagster had zich...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen verpleegkundige. Naar aanleiding van een huisbezoek door een arts-assistent vanwege verbale agressie en fysieke dreiging...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen chirurg. Nadat bij klaagster borstkanker werd vastgesteld heeft klaagster een borstsparende operatie met schildwachtklieronderzoek...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
De klacht heeft betrekking op de tante van klaagster (patiënte) die is opgenomen in de instelling waar verweerster, specialist ouderengeneeskunde,...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen verpleegkundige. Klaagster is werkgeefster van de verpleegkundige. Klaagster verwijt de verpleegkundige dat zij heeft...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen verpleegkundige. Klaagster is werkgeefster van de verpleegkundige. Klaagster verwijt de verpleegkundige dat zij heeft...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen specialist ouderengeneeskunde. Klaagster is gediagnosticeerd als zijnde dement met kenmerken van Korsakov. Zij verblijft...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klager niet-ontvankelijk in zijn beroep wegens termijnoverschrijding (artikel 73 lid 1 Wet BIG juncto artikel 74 lid 1 Wet BIG).
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg

6 december 2017

19:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen MDL-arts na perforatie dikke darm bij coloscopie in 2008 ongegrond. Voldoende informatie verstrekt over mogelijke complicaties....
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Verkeerd medicatie-advies gegeven door apotheker aan balie. Klaagsters achtergrond en eventuele contra-indicaties onvoldoende in meegenomen....
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Apotheker. Klacht: onterechte substitutie merkgeneesmiddelen (1), onvoldoende voorlichting (2), lichamelijk letsel als gevolg van onzorgvuldig...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
19:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen kinderarts. IGZJ i.o. verwijt de kinderarts schending van de tweede tuchtnorm ex artikel 47 lid 1 onder b Wet BIG door...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg

4 december 2017

19:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klaagster verwijt verweerder dat hij haar niet (tijdig) verwijst naar de juiste collega/specialist. Klacht kennelijk ongegrond.
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
► Meer berichten van Tuchtrecht Gezondheidszorg tref je aan op hun homepage http://tuchtrecht.overheid.nl/rss/gezondheidszorg