Drimble

Tuchtrecht Gezondheidszorg Tuchtrecht Gezondheidszorg

Alle nieuwe uitspraken van de tuchtcolleges

 Bronnen: AD | GezondheidDokterdokter.nlGezondheidsNetGezondheidsraadgezondNUMedical FactsMedisch ContactMedisch Contact BlogsMedisch DossierMedNetMijn GezondheidsgidsMMVNLbewustgezond.nlnu.nl | GezondheidRIVMRutgersSmartHealthTonic | ViceVNIGZonMwZorg.nu | AVROTROSZuivel en GezondheidConsumedGezondheid en VoedingGezondRInspectie Leefomgeving en TransportOrthoOrthofytoStichting BeroepseerGoedGezondInfoNu | Mens en GezondheidTuchtrecht GezondheidszorgVoedselallergieGezondheid & Co

14 december 2018

19:43
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klager verwijt de verweerder dat hij stelt dat klager zich onder psychiatrische behandeling moet stellen, zonder hem te hebben...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg

13 december 2018

20:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klager is voorzitter van de VVE van het gebouwwaar verweerster (tandarts) haar praktijk heeftgevestigd. Klager verwijt verweerster...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
20:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen gezondheidszorgpsycholoog. Klagers waren weekend- en vakantiepleegouders van een kind, dat onder voogdij stond...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
20:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen een longarts-intensivist. Klager verwijt de longarts-intensivist in de kerndat hij de medicatie van patiënte...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
20:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen bedrijfsarts. Regionaal Tuchtcollege heeft deels gegrond verklaard, zonder oplegging van maatregel. Klaagster...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
20:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klaagster is door haar huisarts doorverwezen naar de gz-psycholoog in verband met een vermoeden van een stoornis vallende...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
20:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen verzekeringsarts. Klager is voor arbeidsongeschiktheid verzekerd bij een schadeverzekeringsmaatschappij. Verweerder...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
20:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen arts die eigenaar en directeur was van een organisatie met bedrijfsartsen. Deze bedrijfsartsen werden ingeschakeld...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg

11 december 2018

20:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Verweerder in hoedanigheid van huisarts wordtverweten dat hij een verkeerde diagnose heeftgesteld althans een diagnose heeft...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
20:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Verweerder in hoedanigheid van huisarts bij dehuisartsenpost wordt verweten dat hij slechtsmarginaal onderzoek heeft verricht...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
20:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Ongegronde klacht tegen een huisarts. De huisarts heeft de twee weken oude baby van klaagster deugdelijk onderzocht. Bij dit onderzoek...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
20:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Gegronde klacht tegen een huisarts. De huisarts heeft zich onvoldoende laten leiden door de alarmerende waarnemingen van de ouders...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
20:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Gegronde klacht tegen een huisarts. Klaagster belde voor de tweede maal met de praktijk van de huisarts in verband met klachten...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
20:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Ongegronde klacht tegen een huisarts. Het onderzoek en de afwegingen van de huisarts waren verdedigbaar en overeenkomstig...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
20:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Gegronde klacht tegen een arts. De arts had, onder meer in aanmerking nemend dat patiënte al vier dagen nauwelijks meer...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg

10 december 2018

19:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klaagster is in 2016 geopereerd door verweerder (orthopeed) aan haar rechterknie. Klaagster verwijt verweerder dat hij niet...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg

8 december 2018

23:34
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen een drietal huisartsen. De klacht houdt in dat de huisarts: 1.niet adequaat heeft gereageerd op de door klaagster...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg

7 december 2018

19:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen een drietal huisartsen. De klacht houdt in dat de huisarts: 1.niet adequaat heeft gereageerd op de door klaagster...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
08:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen specialist ouderengeneeskunde. Verweerder is als specialist ouderengeneeskunde werkzaam in het woonzorgcentrum...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
08:31
Tuchtrecht Gezondheidszorg
Klacht tegen een drietal huisartsen. De klacht houdt in dat de huisarts: 1.niet adequaat heeft gereageerd op de door klaagster...
☆ Tuchtrecht Gezondheidszorg
► Meer berichten van Tuchtrecht Gezondheidszorg tref je aan op hun website: http://tuchtrecht.overheid.nl/rss/gezondheidszorg