Drimble

Overlijdensberichten in Wons

Een lijst van overlijdensberichten in Wons. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over wons

Overlijdensberichten in Wons

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Wons

DatumNaam
23 sep 2018

Grietje Nieuwenkamp-Sijsling

30 november 1931 (Wons) - 23 september 2018 (Drachten)

Bericht gepubliceerd op 26 september 2018 in Friesch Dagblad
25 jul 2018

Rienk Job Roukema

22 augustus 1926 (Wons) - 25 juli 2018 (Maarssen)

Bericht gepubliceerd op 28 juli 2018 in Trouw
8 jul 2018

Rimmert Ploegstra

20 februari 1926 (Wons) - 8 juli 2018 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 11 juli 2018 in Friesch Dagblad
20 jun 2018

Akke Hoekstra-Elgersma

15 maart 1922 (Wons) - 20 juni 2018 (Weidum)

Bericht gepubliceerd op 23 juni 2018 in Leeuwarder Courant
12 mei 2018

Jopie (Joukje) de Vries-Elgersma

18 april 1936 (Wons) - 12 mei 2018 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 16 mei 2018 in Friesch Dagblad
3 mei 2018

Thea (Tietje Aukje) Schotanus-de Witte

3 november 1943 (Wons) - 3 mei 2018 (Vrouwenparochie)

Bericht gepubliceerd op 5 mei 2018 in Leeuwarder Courant
11 dec 2017

Hielkje Groenewoud-Ploegstra

17 augustus 1930 (Wons) - 11 december 2017 (Drachten)

Bericht gepubliceerd op 12 december 2017 in Friesch Dagblad
10 dec 2017

Schelte van Randen

18 november 1925 (Wons) - 10 december 2017 (Amsterdam)

Bericht gepubliceerd op 14 december 2017 in Friesch Dagblad
4 jul 2017

Trijntje Hinke Politiek-de Boer

20 juni 1937 (Skraard) - 4 juli 2017 (Wons)

Bericht gepubliceerd op 7 juli 2017 in Leeuwarder Courant
16 mei 2017

Boukje Prinsen-Reidsma

23 mei 1932 (Wons) - 16 mei 2017 (Doetinchem)

Bericht gepubliceerd op 19 mei 2017 in De Gelderlander
12 apr 2017

Piety Dykstra-Scheltema

25 april 1946 (Wons) - 12 april 2017 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 14 april 2017 in Leeuwarder Courant
7 aug 2016

Aukje Sloothaak-Jorritsma

26 juni 1941 (Wons) - 7 augustus 2016 (Joure)

Bericht gepubliceerd op 10 augustus 2016 in Leeuwarder Courant
24 mrt 2016

Sietske Boers-Jorritsma

31 juli 1930 (Wons) - 24 maart 2016 (Dalfsen)

Bericht gepubliceerd op 26 maart 2016 in De Stentor
28 okt 2015

Albert Struiving

11 maart 1941 (Wons) - 28 oktober 2015 (Balk)

Bericht gepubliceerd op 31 oktober 2015 in Leeuwarder Courant
14 jul 2015

Maaike Kuipers-Haitsma

17 augustus 1920 (Wons) - 14 juli 2015 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 17 juli 2015 in Friesch Dagblad

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: