Drimble

Overlijdensberichten in Wjelsryp (Welsrijp)

Een lijst van overlijdensberichten in Wjelsryp. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over wjelsryp

Overlijdensberichten in Wjelsryp

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Wjelsryp (Welsrijp)

DatumNaam
21 mei 2018

Gerrit Veenstra

15 maart 1947 - 21 mei 2018 (Wjelsryp)

Bericht gepubliceerd op 23 mei 2018 in Leeuwarder Courant
8 mei 2018

Grietje Bos-Galema

28 oktober 1917 (Wjelsryp) - 8 mei 2018 (Wjelsryp)

Bericht gepubliceerd op 12 mei 2018 in Leeuwarder Courant
22 apr 2016

Annie (Anna Katarina) Nijholt-Hanzen

5 november 1921 - 22 april 2016 (Wjelsryp)

Bericht gepubliceerd op 23 april 2016 in Leeuwarder Courant
22 jan 2016

Rinze Sijbesma

22 januari 2016 (Wjelsryp)

Bericht gepubliceerd op 23 januari 2016 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarOverlijdensberichten gemeente WaadhoekeOverlijdensberichten regio Noordwest FrieslandOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: