Drimble

Overlijdensberichten in Westhem

Een lijst van overlijdensberichten in Westhem. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over westhem

Overlijdensberichten in Westhem

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Westhem

DatumNaam
26 dec 2018

Herman Wilem Kroon

14 januari 1941 (Westhem) - 26 december 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 29 december 2018 in Leeuwarder Courant
11 nov 2018

Gerben Petrus Brouwer

28 juni 1929 (Westhem) - 11 november 2018 (Ermelo)

Bericht gepubliceerd op 14 november 2018 in Leeuwarder Courant
17 feb 2018

Wiebren Fokke de Boer

22 december 1938 (Westhem) - 17 februari 2018 (Franeker)

Bericht gepubliceerd op 20 februari 2018 in Leeuwarder Courant
20 okt 2016

Johannes Auke de Jong

25 april 1922 (Westhem) - 20 oktober 2016 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 22 oktober 2016 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
6 mei 2016

Nelly (Petronella Catharina) van der Werf-Miedema

30 juni 1930 (Westhem) - 6 mei 2016 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 12 mei 2016 in Leeuwarder Courant
2 apr 2016

Eelke Homme de Jong

27 maart 1929 (Westhem) - 2 april 2016 (Heerenveen)

Bericht gepubliceerd op 6 april 2016 in Leeuwarder Courant
21 feb 2016

Marieke Hooghiemstra-Kuipers

2 juni 1928 (Westhem) - 21 februari 2016 (Joure)

Bericht gepubliceerd op 24 februari 2016 in Leeuwarder Courant
26 jan 2016

Wietske Foekema-Zijlstra

13 november 1925 (Westhem) - 26 januari 2016 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 30 januari 2016 in Leeuwarder Courant
23 dec 2015

Siep (Sijbrigje) Haagsma-Fekkes

4 juli 1930 (Westhem) - 23 december 2015 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 28 december 2015 in Leeuwarder Courant
21 mei 2015

Bernardus van der Zee

27 december 1922 (Westhem) - 21 mei 2015 (Emmeloord)

Bericht gepubliceerd op 26 mei 2015 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: