Overlijdensberichten in Warns

Een lijst van overlijdensberichten in Warns. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over warns
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overlijdensberichten in Warns

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.
Zoek op naam

Het is ook mogelijk om op naam te zoeken. Vul een (gedeelte) van de voor- of/en achternaam in (met spaties ertussen) en klik op 'Zoek'. Er wordt apart per woord gezocht in de naam.



Overlijdensberichten in Warns

DatumNaam
26 dec 2021

Hendrikjen Meindertsma-Muizelaar

31 augustus 1925 (Warns) - 26 december 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
20 dec 2021

Willem Nicolaas Bouma

18 augustus 1940 (Nylân) - 20 december 2021 (Warns)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
12 nov 2021

Durkje Bouma-de Jong

14 mei 1925 (Warns) - 12 november 2021 (Koudum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
7 nov 2021

Tjeerd Albert Jan Nielsen

1 juli 1952 (Warns) - 7 november 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
1 nov 2021

Jantje (Jannie) Oord-Visser

15 maart 1933 (Warns) - 1 november 2021 (Joure)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
18 okt 2021

Johannes Gerardus (John) Reijersen van Buuren

27 september 1954 (Utrecht) - 18 oktober 2021 (Warns)

Bericht gepubliceerd in AD Algemeen Dagblad (via Mensenlinq)
8 aug 2021

Elisabeth (Lieske) van der Pol-Faber

23 mei 1927 (Warns) - 8 augustus 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
11 jul 2021

Hans Ooyer de Jong

13 juni 1939 (Warns) - 11 juli 2021 (Warns)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
1 jun 2021

Rindertsje de Vries

28 januari 1943 (Warns) - 1 juni 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
11 feb 2021

Elisabeth de Vries-de Vries

1 december 1940 (Warns) - 11 februari 2021 (Warns)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
11 feb 2021

Elisabeth de Vries

1 december 1940 (Warns) - 11 februari 2021 (Warns)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder courant (via Online Familieberichten)
2 feb 2021

Peter de Vries

30 juli 1951 (Warns) - 2 februari 2021 (Stavoren)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
18 jan 2021

Hiltje (Hillie) Bajema

3 maart 1931 (Warns) - 18 januari 2021 (Veenwouden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
8 dec 2020

Anne Wigle van der Zijpp

9 januari 1920 (Warns) - 8 december 2020 (Sint Nicolaasga)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
8 dec 2020

Anne Wigle van der Zijpp

9 januari 1920 (Warns) - 8 december 2020 (Sint Nicolaasga)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder courant (via Online Familieberichten)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: