Drimble

Overlijdensberichten in Waaksens

Een lijst van overlijdensberichten in Waaksens. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over waaksens

Overlijdensberichten in Waaksens

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Waaksens

DatumNaam
15 mei 2018

Sjierkje Tijben-Twijnstra

8 december 1937 (Waaksens) - 15 mei 2018 (Balk)

Bericht gepubliceerd op 17 mei 2018 in Balkster Courant
24 jan 2018

Hette Hofstee

10 maart 1961 (Waaksens) - 24 januari 2018 (Wijnjewoude)

Bericht gepubliceerd op 29 januari 2018 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
19 aug 2017

Foekje Haanstra-van der Gaast

11 mei 1934 (Waaksens) - 19 augustus 2017 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 23 augustus 2017 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
4 jul 2015

Wieke Tiemersma-Nijdam

16 februari 1945 (Waaksens) - 4 juli 2015 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 7 juli 2015 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
7 mei 2015

Tine (Trijntje) Bruinsma-Twijnstra

1 augustus 1929 (Waaksens) - 7 mei 2015 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 9 mei 2015 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: