Overlijdensberichten in Uitwellingerga

Een lijst van overlijdensberichten in Uitwellingerga. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over uitwellingerga
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overlijdensberichten in Uitwellingerga

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.
Zoek op naam

Het is ook mogelijk om op naam te zoeken. Vul een (gedeelte) van de voor- of/en achternaam in (met spaties ertussen) en klik op 'Zoek'. Er wordt apart per woord gezocht in de naam.Overlijdensberichten in Uitwellingerga

DatumNaam
30 sep 2021

Henk (Hendrik) van der Veen

29 juni 1963 (Uitwellingerga) - 30 september 2021 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
24 jan 2021

Foppie de Boer-Faber

20 december 1924 (Uitwellingerga) - 24 januari 2021 (Buitenpost)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
24 jan 2021

Foppie Faber

20 december 1924 (Uitwellingerga) - 24 januari 2021 (Buitenpost)

Bericht gepubliceerd in Nieuwe Dockumer Courant (via Online Familieberichten)
27 sep 2020

Taetske (Thea) van der Kooij-Atsma

3 december 1937 (Twellingea (Uitwellingerga)) - 27 september 2020 (Heeg)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
26 mrt 2020

Klaske Brouwer-Hoekstra

12 december 1933 (Uitwellingerga) - 26 maart 2020 (Steenwijk)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
26 mrt 2020

Klaske Hoekstra

12 december 1933 (Uitwellingerga) - 26 maart 2020 (Steenwijk)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder courant (via Online Familieberichten)
26 mrt 2020

Klaske Hoekstra

12 december 1933 (Uitwellingerga) - 26 maart 2020 (Steenwijk)

Bericht gepubliceerd in Diversen (via Online Familieberichten)
19 nov 2019

Rita (Frederika) Louwsma-de Boer

13 juli 1948 (Uitwellingerga) - 19 november 2019 (Heerenveen)

Bericht gepubliceerd in Jouster Courant, Zuid-Friesland HAH (via Mensenlinq)
30 okt 2019

Kitty (Jitske Jantsje) Jillings-Heeringa

12 april 1947 (Sneek) - 30 oktober 2019 (Uitwellingerga)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
27 jul 2019

Hinke (hendrikje) Walsweer-de Boer

11 mei 1929 (Uitwellingerga) - 27 juli 2019 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
15 feb 2019

Kees Verwoerd

10 augustus 1947 (Velsen) - 15 februari 2019 (Uitwellingerga)

Bericht gepubliceerd in Trouw (via Mensenlinq)
3 mei 2018

Johan Bakker

16 oktober 1938 (Leeuwarden) - 3 mei 2018 (Uitwellingerga)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
15 apr 2018

Simon Wieger Jillings

26 juni 1948 (Drachten) - 15 april 2018 (Uitwellingerga)

Bericht gepubliceerd in Sneeker Nieuwsblad (via Mensenlinq)
9 mrt 2018

IJme Waterlander

2 augustus 1945 (Uitwellingerga) - 9 maart 2018 (Joure)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
9 feb 2018

Tjeerd de Jong

19 maart 1934 (Uitwellingerga) - 9 februari 2018 (Heeg)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: