Drimble

Overlijdensberichten in Tirns

Een lijst van overlijdensberichten in Tirns. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over tirns

Overlijdensberichten in Tirns

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Tirns

DatumNaam
19 apr 2019

Joost Schaap

11 december 1941 (Tirns) - 19 april 2019 (Tirns)

Bericht gepubliceerd op 24 april 2019 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
30 mrt 2019

mevrouw J.H. Schlosmacher-De Jong

29 december 1931 (Deventer) - 30 maart 2019 (Tirns)

Bericht gepubliceerd op 3 april 2019 in Leeuwarder Courant
22 sep 2018

Klaske Tamminga-Punter

1 november 1943 (Tirns) - 22 september 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 26 september 2018 in Leeuwarder Courant
2 sep 2018

Baukje Smits

24 oktober 1931 (Tirns) - 2 september 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 5 september 2018 in Leeuwarder Courant
3 aug 2018

Anneke Bergsma-Rijpma

13 januari 1956 (Tirns) - 3 augustus 2018 (Tirns)

Bericht gepubliceerd op 6 augustus 2018 in Leeuwarder Courant
31 mei 2018

Nando (Ferdinando Mario) Flego

20 juni 1949 (Tirns) - 31 mei 2018 (Zeist)

Bericht gepubliceerd op 6 juni 2018 in De Nieuwsbode
30 mei 2018

Aly de Vries-Smits

9 april 1925 (Tirns) - 30 mei 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 1 juni 2018 in Leeuwarder Courant
22 mrt 2018

Attie (Agatha Maria) Bootsma-Altenburg

16 maart 1926 (Easterein) - 22 maart 2018 (Tirns)

Bericht gepubliceerd op 26 maart 2018 in Leeuwarder Courant
21 feb 2018

Wiepke Terpstra

26 september 1947 (Tirns) - 21 februari 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 24 februari 2018 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
2 aug 2017

Ymie (Ymkje) Kroon-Smits

26 oktober 1923 (Tirns) - 2 augustus 2017 (Sint Annaparochie)

Bericht gepubliceerd op 5 augustus 2017 in Leeuwarder Courant
24 feb 2017

Elizabeth Engwerda-Bootsma

9 maart 1922 (Tirns) - 24 februari 2017 (Sint Nicolaasga)

Bericht gepubliceerd op 28 februari 2017 in Leeuwarder Courant
9 jan 2017

Geert Westra

22 november 1946 (Tirns) - 9 januari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 13 januari 2017 in Leeuwarder Courant
1 aug 2016

Teake Bootsma

2 november 1919 (Tirns) - 1 augustus 2016 (Marknesse)

Bericht gepubliceerd op 4 augustus 2016 in Leeuwarder Courant, Noordoostpolder
14 mei 2016

Ronnie / Stallie / Battie (Ronald Cornelis Johannes) Stallmann

8 september 1965 (Workum) - 14 mei 2016 (Tirns)

Bericht gepubliceerd op 19 mei 2016 in Leeuwarder Courant, Zuidwest-Friesland Combinatie
26 apr 2016

Tjerk Dijkstra

6 september 1929 (Tirns) - 26 april 2016 (Sint Nicolaasga)

Bericht gepubliceerd op 29 april 2016 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: