Overlijdensberichten in Tirns

Een lijst van overlijdensberichten in Tirns. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over tirns
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overlijdensberichten in Tirns

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.
Zoek op naam

Het is ook mogelijk om op naam te zoeken. Vul een (gedeelte) van de voor- of/en achternaam in (met spaties ertussen) en klik op 'Zoek'. Er wordt apart per woord gezocht in de naam.Overlijdensberichten in Tirns

DatumNaam
12 jun 2021

Akke Jourica Witteveen-Altenburg

18 december 1931 (Tirns) - 12 juni 2021 (Heeg)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
3 jun 2021

Wietske Bergsma-Hofstra

26 augustus 1961 (Grou (Grouw)) - 3 juni 2021 (Tirns)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
8 aug 2020

Wietske Hofstra

24 december 1938 (Tirns) - 8 augustus 2020 (Assen)

Bericht gepubliceerd in Dagblad van het Noorden (via Mensenlinq)
7 jul 2020

Klaske Schaap-Postma

15 augustus 1945 (Gauw) - 7 juli 2020 (Tirns)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
1 feb 2020

Euphemia Kruis-Palsma

21 september 1935 (Tirns) - 1 februari 2020 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
1 feb 2020

Euphemia Palsma

21 september 1935 (Tirns) - 1 februari 2020 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder courant (via Online Familieberichten)
19 apr 2019

Joost Schaap

11 december 1941 (Tirns) - 19 april 2019 (Tirns)

Bericht gepubliceerd in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
30 mrt 2019

mevrouw J.H. Schlosmacher-De Jong

29 december 1931 (Deventer) - 30 maart 2019 (Tirns)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
22 sep 2018

Klaske Tamminga-Punter

1 november 1943 (Tirns) - 22 september 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
2 sep 2018

Baukje Smits

24 oktober 1931 (Tirns) - 2 september 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
2 sep 2018

Baukje Smits

24 oktober 1931 (Tirns) - 2 september 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder courant (via Online Familieberichten)
3 aug 2018

Anneke Bergsma-Rijpma

13 januari 1956 (Tirns) - 3 augustus 2018 (Tirns)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
31 mei 2018

Nando (Ferdinando Mario) Flego

20 juni 1949 (Tirns) - 31 mei 2018 (Zeist)

Bericht gepubliceerd in De Nieuwsbode (via Mensenlinq)
30 mei 2018

Aly de Vries-Smits

9 april 1925 (Tirns) - 30 mei 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
22 mrt 2018

Attie (Agatha Maria) Bootsma-Altenburg

16 maart 1926 (Easterein) - 22 maart 2018 (Tirns)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: