Drimble

Overlijdensberichten in Terzool

Een lijst van overlijdensberichten in Terzool. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over terzool

Overlijdensberichten in Terzool

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Terzool

DatumNaam
1 jan 2018

Auke Pieter Sierdsma

10 februari 1942 (Terzool) - 1 januari 2018 (Oldeholtpade)

Bericht gepubliceerd op 3 januari 2018 in Leeuwarder Courant
11 sep 2017

Kleis van der Zee

9 mei 1929 (Terzool) - 11 september 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 14 september 2017 in Leeuwarder Courant
6 okt 2016

Jan de Jong

4 juni 1947 (Appelscha) - 6 oktober 2016 (Terzool)

Bericht gepubliceerd op 8 oktober 2016 in Leeuwarder Courant
19 feb 2015

Aukjen Antje Hijlkema-Heeringa

4 mei 1944 - 19 februari 2015 (Terzool)

Bericht gepubliceerd op 21 februari 2015 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
8 dec 2014

Albert Abma

10 maart 1916 (Tersoal) - 8 december 2014 (Terzool)

Bericht gepubliceerd op 10 december 2014 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: