Overlijdensberichten in Terzool

Een lijst van overlijdensberichten in Terzool. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over terzool
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overlijdensberichten in Terzool

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten zijn afkomstig van Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.
Zoek op naam

Het is ook mogelijk om op naam te zoeken. Vul een (gedeelte) van de voor- of/en achternaam in (met spaties ertussen) en klik op 'Zoek'. Er wordt apart per woord gezocht in de naam.Overlijdensberichten in Terzool

DatumNaam
5 jan 2023

Sijke Schukking-Brouwer

29 oktober 1937 (Ald Skou) - 5 januari 2023 (Terzool)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
19 nov 2022

Berta Ilse Dotinga-Scholten

16 september 1959 (Sneek) - 19 november 2022 (Terzool)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
19 mei 2022

Sietsche Ligthart-Visser

23 februari 1934 (Tersoal (Terzool)) - 19 mei 2022 (Wommels)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
14 jan 2022

Heine van der Leeuw

14 januari 2022 (Terzool)

Bericht gepubliceerd in Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
16 okt 2021

Heleentje Wilhelmina (Ella) Jonker

30 september 1946 (Soestdijk) - 16 oktober 2021 (Terzool)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
30 aug 2021

Ant Terpstra-Wester

27 augustus 1933 (Tersoal (Terzool)) - 30 augustus 2021 (Akkrum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
16 apr 2021

Henk (Hendrik) Looijenga

26 januari 1954 (Leeuwarden) - 16 april 2021 (Terzool)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
20 nov 2020

Hotske de Vries-de Vries

5 januari 1944 (Terzool) - 20 november 2020 (Balk)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
20 nov 2020

Hotske de Vries

5 januari 1944 (Terzool) - 20 november 2020 (Balk)

Bericht gepubliceerd in Friesch Dagblad (via Online Familieberichten)
16 feb 2020

Wijtze Venema

23 mei 1933 (Terzool) - 16 februari 2020 (Heerenveen)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
16 feb 2020

Wijtze Venema

23 mei 1933 (Terzool) - 16 februari 2020 (Heerenveen)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder courant (via Online Familieberichten)
15 dec 2018

Roel Punter

6 januari 1933 (Tersoal (Terzool)) - 15 december 2018 (Weidum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder courant (via Online Familieberichten)
29 sep 2018

Tjitske Dijkstra

9 januari 1932 (Tersoal (Terzool)) - 29 september 2018 (Joure)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder courant (via Online Familieberichten)
1 jan 2018

Auke Pieter Sierdsma

10 februari 1942 (Terzool) - 1 januari 2018 (Oldeholtpade)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
11 sep 2017

Kleis van der Zee

9 mei 1929 (Terzool) - 11 september 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: