Drimble

Overlijdensberichten in Skingen

Een lijst van overlijdensberichten in Skingen. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over skingen

Overlijdensberichten in Skingen

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Skingen

DatumNaam
24 mei 2017

Arjen Breuker

27 maart 1941 (Skingen) - 24 mei 2017 (Dronrijp)

Bericht gepubliceerd op 26 mei 2017 in Leeuwarder Courant
11 aug 2016

Tinus (Jelle Christinus) Breuker

1 juni 1942 (Skingen) - 11 augustus 2016 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 15 augustus 2016 in Leeuwarder Courant
6 jun 2015

Tietje Koopal-Breuker

10 april 1914 (Skingen) - 6 juni 2015 (Dronrijp)

Bericht gepubliceerd op 8 juni 2015 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarOverlijdensberichten gemeente WaadhoekeOverlijdensberichten regio Noordwest FrieslandOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: