Drimble

Overlijdensberichten in Schettens

Een lijst van overlijdensberichten in Schettens. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over schettens

Overlijdensberichten in Schettens

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Schettens

DatumNaam
14 aug 2018

Selvi van Kammen-Boorsma

26 oktober 1924 (Schettens) - 14 augustus 2018 (Veenwouden)

Bericht gepubliceerd op 17 augustus 2018 in Nieuwsblad Noordoost-Friesland
21 feb 2018

Jetze Feenstra

12 juli 1942 (Schettens) - 21 februari 2018 (Joure)

Bericht gepubliceerd op 23 februari 2018 in Leeuwarder Courant
16 jan 2018

Thea (Theodora) Feenstra-Hibma

29 juli 1939 (Schettens) - 16 januari 2018 (IJlst)

Bericht gepubliceerd op 19 januari 2018 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
11 jul 2015

Geert Postma

24 januari 1931 (Schettens) - 11 juli 2015 (Bennekom)

Bericht gepubliceerd op 14 juli 2015 in Friesch Dagblad
11 jul 2015

Geert Postma

24 januari 1931 (Schettens) - 11 juli 2015 (Bennekom)

Bericht gepubliceerd op 15 juli 2015 in Stad Wageningen, De / Bennekoms Nieuwsblad
7 jun 2015

Gerbrich Scheepsma

31 maart 1928 (Schettens) - 7 juni 2015 (Goes)

Bericht gepubliceerd op 10 juni 2015 in Friesch Dagblad, Provinciale Zeeuwse Courant
12 mei 2015

Uilkje Zwerver-Ozinga

11 januari 1930 (Schettens) - 12 mei 2015 (Sondel)

Bericht gepubliceerd op 18 mei 2015 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: