Drimble

Overlijdensberichten in Scharnegoutum

Een lijst van overlijdensberichten in Scharnegoutum. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over scharnegoutum

Overlijdensberichten in Scharnegoutum

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Scharnegoutum

DatumNaam
21 sep 2019

Cor Bloemhof

28 juli 1934 - 21 september 2019 (Scharnegoutum)

Bericht gepubliceerd op 24 september 2019 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
14 aug 2019

Julius Huistra

12 juni 1949 - 14 augustus 2019 (Scharnegoutum)

Bericht gepubliceerd op 21 augustus 2019 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant, Sneeker Nieuwsblad
10 aug 2019

Hans (Johannes Tjerk) Hazenberg

10 augustus 2019 (Scharnegoutum)

Bericht gepubliceerd op 14 augustus 2019 in Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad
23 jul 2019

Bralt Bakker

5 juli 1943 (Groningen) - 23 juli 2019 (Scharnegoutum)

Bericht gepubliceerd op 25 juli 2019 in Leeuwarder Courant
7 apr 2019

Sietze Veenstra

27 februari 1937 - 7 april 2019 (Scharnegoutum)

Bericht gepubliceerd op 10 april 2019 in Friesch Dagblad
10 dec 2018

Johanna Galama-Brandsma

13 januari 1922 (Scharnegoutum) - 10 december 2018 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 12 december 2018 in Bolswards Nieuwsblad
29 nov 2018

Sjoukje Santema-Jongedijk

25 december 1935 - 29 november 2018 (Scharnegoutum)

Bericht gepubliceerd op 4 december 2018 in Leeuwarder Courant
27 nov 2018

Gerrit Durk Boorsma

26 januari 1937 (Scharnegoutum) - 27 november 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 1 december 2018 in Leeuwarder Courant
27 sep 2018

Ernst (Erstger) Gouma

17 april 1953 (Scharnegoutum) - 27 september 2018 (Schiedam)

Bericht gepubliceerd op 3 oktober 2018 in Groot Vlaardingen
2 jul 2018

Fennie Schaap-de Walle

1 augustus 1960 (Ferwert) - 2 juli 2018 (Scharnegoutum)

Bericht gepubliceerd op 4 juli 2018 in Leeuwarder Courant
16 jun 2018

Hyltje Hendrik Brandsma

21 augustus 1923 (Scharnegoutum) - 16 juni 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 19 juni 2018 in Leeuwarder Courant
22 mei 2018

Froukje de Vries-Boorsma

17 mei 1932 (Scharnegoutum) - 22 mei 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 24 mei 2018 in Leeuwarder Courant
27 apr 2018

Joe (Jehan Pyt) Hania

5 april 1958 (Moddergat) - 27 april 2018 (Scharnegoutum)

Bericht gepubliceerd op 1 mei 2018 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
11 apr 2018

Geert Bergsma

14 april 1944 (Scharnegoutum) - 11 april 2018 (Joure)

Bericht gepubliceerd op 14 april 2018 in Leeuwarder Courant
2 apr 2018

Janke Paulusma-Elzinga

15 november 1940 - 2 april 2018 (Scharnegoutum)

Bericht gepubliceerd op 4 april 2018 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: