Drimble

Overlijdensberichten in Schalsum

Een lijst van overlijdensberichten in Schalsum. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over schalsum

Overlijdensberichten in Schalsum

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Schalsum

DatumNaam
4 jul 2018

Marijke Bruinsma-Meinema

5 oktober 1953 (Marsum) - 4 juli 2018 (Schalsum)

Bericht gepubliceerd op 7 juli 2018 in Leeuwarder Courant
12 apr 2018

Jeltje Lutgertje Broersma-Zwaagstra

19 maart 1930 (Schalsum) - 12 april 2018 (Oosterwolde)

Bericht gepubliceerd op 16 april 2018 in Leeuwarder Courant
16 aug 2017

Aukje Ymkje Bosma-Hiddinga

24 mei 1938 (Schalsum) - 16 augustus 2017 (Beetsterzwaag)

Bericht gepubliceerd op 21 augustus 2017 in Leeuwarder Courant
26 jun 2017

Ype Kroeger

1 mei 1935 (Schalsum) - 26 juni 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 29 juni 2017 in Leeuwarder Courant
31 aug 2015

Jo Westhof-Kieffer

10 januari 1922 (Schalsum) - 31 augustus 2015 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 7 september 2015 in Leeuwarder Courant
20 dec 2014

Maartje de Boer-Terluin

15 augustus 1923 (Schalsum) - 20 december 2014 (Tzum)

Bericht gepubliceerd op 23 december 2014 in Friesch Dagblad

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarOverlijdensberichten gemeente WaadhoekeOverlijdensberichten regio Noordwest FrieslandOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: