Overlijdensberichten in Regio Drachten

Per gemeente: Achtkarspelen Dantumadiel Noardeast-Fryslân Smallingerland Tytsjerksteradiel

informatie alleen over regio drachten

Overlijdensberichten in de regio Drachten

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.
Zoek op naam

Het is ook mogelijk om op naam te zoeken. Vul een (gedeelte) van de voor- of/en achternaam in (met spaties ertussen) en klik op 'Zoek'. Er wordt apart per woord gezocht in de naam.Overlijdensberichten in Regio Drachten

DatumNaam
4 okt 2022

Foekje Poelstra-Grijpstra

8 februari 1948 (Hurdegaryp (Hardegarijp)) - 4 oktober 2022 (Wommels)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
4 okt 2022

Tabe Tjalling Boskma

15 april 1944 (Rinsumageest) - 4 oktober 2022 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
3 okt 2022

Antje Sjoerdtje (Annie) Prins-Sijtsma

7 april 1945 (Gerkesklooster) - 3 oktober 2022 (Augsbuurt)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
3 okt 2022

Lubbert Floris Bos

5 februari 1993 - 3 oktober 2022 (Drachten)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
3 okt 2022

Henk (Hendrik Cornelis) van Mourik

7 april 1947 - 3 oktober 2022 (Bergum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
2 okt 2022

Siebe Alma

18 juli 1944 (Harkema) - 2 oktober 2022 (Beetsterzwaag)

Bericht gepubliceerd in De Feanster (via Mensenlinq)
1 okt 2022

Sjouke Procee

6 november 1930 (Dronrijp) - 1 oktober 2022 (Hardegarijp)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
1 okt 2022

Anna Terpstra-Buwalda

20 augustus 1923 (Holwert (Holwerd)) - 1 oktober 2022 (Dokkum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
1 okt 2022

Anna (Anneke) Algra-Koopmans

5 oktober 1924 (Winsum (Fr)) - 1 oktober 2022 (Metslawier)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
1 okt 2022

Symkje Wiersma

18 november 1940 (Ternaard) - 1 oktober 2022 (Heerenveen)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
30 sep 2022

Klaske Zuidema-van Seggeren

30 september 2022 (Zwaagwesteinde)

Bericht gepubliceerd in Dockumer Courant (via Mensenlinq)
29 sep 2022

Wiebe Hendrik van der Velde

11 december 1940 (Drachten) - 29 september 2022 (Drachten)

Bericht gepubliceerd in Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
28 sep 2022

Grietje Bakker-van den Bosch

11 februari 1942 (Harkema) - 28 september 2022 (Veenwouden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
28 sep 2022

Margaretha de Lang-Hoekstra

28 september 2022 (Dokkum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
28 sep 2022

Doetie van der Werk-Ferwerda

1 juli 1947 (Dokkum) - 28 september 2022 (Grouw)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)

Navigeer verder:

Per gemeente Overlijdensberichten AchtkarspelenOverlijdensberichten DantumadielOverlijdensberichten Noardeast-FryslânOverlijdensberichten SmallingerlandOverlijdensberichten Tytsjerksteradiel
Terug naarOverlijdensberichten Provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio :

Regio's in de provincie Friesland: