Drimble

Overlijdensberichten in Reahus

Een lijst van overlijdensberichten in Reahus. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over reahus

Overlijdensberichten in Reahus

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Reahus

DatumNaam
31 jan 2019

Mindert Hof

13 mei 1951 (Koudum) - 31 januari 2019 (Reahus)

Bericht gepubliceerd op 2 februari 2019 in Leeuwarder Courant
14 mei 2018

Geertje Bruinsma-Vellenga

10 november 1932 (Reahûs) - 14 mei 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 16 mei 2018 in Leeuwarder Courant
17 jun 2017

Gosse Vellenga

8 februari 1957 (Reahûs) - 17 juni 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 21 juni 2017 in Leeuwarder Courant
14 jul 2016

Rudolf Folkert Zijlstra

28 juli 129 (Reahûs) - 14 juli 2016 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd op 16 juli 2016 in Leeuwarder Courant
22 apr 2016

Augustinus Theodorus Zijlstra

2 oktober 1932 (Reahûs) - 22 april 2016 (Reahus)

Bericht gepubliceerd op 26 april 2016 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: