Drimble

Overlijdensberichten in Piaam

Een lijst van overlijdensberichten in Piaam. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over piaam

Overlijdensberichten in Piaam

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Piaam

DatumNaam
25 jan 2018

Sjoerd Miedema

12 januari 1928 (Piaam) - 25 januari 2018 (Groningen)

Bericht gepubliceerd op 27 januari 2018 in Friesch Dagblad
28 feb 2017

Hiltje Lycklama à Nijeholt-Miedema

16 maart 1922 (Piaam) - 28 februari 2017 (Harderwijk)

Bericht gepubliceerd op 8 maart 2017 in Friesch Dagblad
17 dec 2016

Gepke (Gerbrig) Bruinsma-Draisma

26 maart 1932 (Piaam) - 17 december 2016 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 21 december 2016 in Leeuwarder Courant
20 aug 2016

Martha Koopmans-Draijer

25 september 1920 (Piaam) - 20 augustus 2016 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 23 augustus 2016 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: