Drimble

Overlijdensberichten in Nijland

Een lijst van overlijdensberichten in Nijland. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over nijland

Overlijdensberichten in Nijland

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Nijland

DatumNaam
11 dec 2018

Jentje Posthuma

19 juli 1937 (Nijland) - 11 december 2018 (Joure)

Bericht gepubliceerd op 13 december 2018 in Leeuwarder Courant
4 nov 2018

Elisabeth de Vries-Travaille

11 september 1928 (Nijland) - 4 november 2018 (Tzum)

Bericht gepubliceerd op 6 november 2018 in Friesch Dagblad
6 sep 2018

Antje Visser-Tjalsma

14 april 1933 (Nijland) - 6 september 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 10 september 2018 in Leeuwarder Courant
5 aug 2018

Gatze Tjalsma

12 februari 1930 (Nylân) - 5 augustus 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 8 augustus 2018 in Leeuwarder Courant
22 mei 2018

Ybeltje van Rijn-Zeilstra

12 september 1931 (Nijland) - 22 mei 2018 (Drachten)

Bericht gepubliceerd op 28 mei 2018 in Leeuwarder Courant
16 apr 2018

Rintje Klazes Altena

28 juli 1951 (Bolsward) - 16 april 2018 (Nijland)

Bericht gepubliceerd op 21 april 2018 in Leeuwarder Courant
24 mrt 2018

Aukje Bouma-Tjalsma

24 juli 1934 (Nijland) - 24 maart 2018 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 28 maart 2018 in Leeuwarder Courant
27 feb 2018

Ria de Jong-Hoekstra

11 april 1942 (Nijland) - 27 februari 2018 (Drachten)

Bericht gepubliceerd op 3 maart 2018 in Leeuwarder Courant
12 feb 2018

Rob de Boer

12 februari 2018 (Nijland)

Bericht gepubliceerd op 14 februari 2018 in Bolswards Nieuwsblad
8 feb 2018

Jan Beuckens

12 februari 1935 (Nijland) - 8 februari 2018 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 10 februari 2018 in Leeuwarder Courant
27 sep 2017

Michel Bangma

24 maart 1970 (Bolsward) - 27 september 2017 (Nijland)

Bericht gepubliceerd op 11 oktober 2017 in Leeuwarder Courant, Zuidwest-Friesland Combinatie
13 sep 2017

Wim Jan Henry Eenkhoorn

15 juli 1954 - 13 september 2017 (Nijland)

Bericht gepubliceerd op 16 september 2017 in Leeuwarder Courant
7 jun 2017

Jarig van der Wal

13 februari 1922 (Nijland) - 7 juni 2017 (Drachten)

Bericht gepubliceerd op 10 juni 2017 in Friesch Dagblad
1 jun 2017

Albert Huitema

10 december 1934 (Haskerland) - 1 juni 2017 (Nijland)

Bericht gepubliceerd op 3 juni 2017 in Leeuwarder Courant
27 mrt 2017

Minke de Boer-de Vries

14 juli 1947 - 27 maart 2017 (Nijland)

Bericht gepubliceerd op 29 maart 2017 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: