Drimble

Overlijdensberichten in Makkum

Een lijst van overlijdensberichten in Makkum. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over makkum

Overlijdensberichten in Makkum

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Makkum

DatumNaam
13 jan 2019

Hennie (Hendrikje) Louwsma-Reitsma

25 maart 1930 (Cornwerd) - 13 januari 2019 (Makkum)

Bericht gepubliceerd op 16 januari 2019 in Leeuwarder Courant
28 nov 2018

Baukje Hoogeveen-Miedema

28 mei 1948 (Dokkum) - 28 november 2018 (Makkum)

Bericht gepubliceerd op 1 december 2018 in Leeuwarder Courant
24 nov 2018

Jan Werkhoven

28 mei 1937 (Makkum) - 24 november 2018 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 28 november 2018 in Leeuwarder Courant
15 nov 2018

Willem Foppe de Boer

2 mei 1957 (Makkum) - 15 november 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 19 november 2018 in Leeuwarder Courant
15 nov 2018

Willem Foppe de Boer

2 mei 1957 (Makkum) - 15 november 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 21 november 2018 in Bolswards Nieuwsblad
8 nov 2018

Douwe de Jong

21 april 1953 (Ferwert) - 8 november 2018 (Makkum)

Bericht gepubliceerd op 10 november 2018 in Leeuwarder Courant
8 sep 2018

Schelte de Jong

23 augustus 1945 (Makkum) - 8 september 2018 (Dirkshorn)

Bericht gepubliceerd op 10 september 2018 in Leeuwarder Courant
1 sep 2018

Jaap van der Zwaag

3 augustus 1930 (Makkum) - 1 september 2018 (Berkel-Enschot)

Bericht gepubliceerd op 5 september 2018 in Sneeker Nieuwsblad
19 aug 2018

Lykele van Palmhoven

8 maart 1935 (Makkum) - 19 augustus 2018 (Harlingen)

Bericht gepubliceerd op 22 augustus 2018 in Leeuwarder Courant
6 aug 2018

Lieuwe Wijnja

9 mei 1958 - 6 augustus 2018 (Makkum)

Bericht gepubliceerd op 11 augustus 2018 in Leeuwarder Courant
23 jul 2018

Lenie (Leentje) Visscher-Attema

5 september 1947 (Makkum) - 23 juli 2018 (Wolvega)

Bericht gepubliceerd op 25 juli 2018 in De Stellingwerf
20 jul 2018

Hans Visser

30 december 1957 (Amsterdam) - 20 juli 2018 (Makkum)

Bericht gepubliceerd op 23 juli 2018 in Leeuwarder Courant
18 jul 2018

Rein Feenstra

18 maart 1967 (Harlingen) - 18 juli 2018 (Makkum)

Bericht gepubliceerd op 21 juli 2018 in Leeuwarder Courant
11 jul 2018

Anton Pietersma

13 mei 1965 (Sneek) - 11 juli 2018 (Makkum)

Bericht gepubliceerd op 18 juli 2018 in Bolswards Nieuwsblad
30 jun 2018

Jentje Dek

14 augustus 1948 (Bolsward) - 30 juni 2018 (Makkum)

Bericht gepubliceerd op 4 juli 2018 in Bolswards Nieuwsblad

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: