Overlijdensberichten in Makkum

Een lijst van overlijdensberichten in Makkum. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over makkum

Overlijdensberichten in Makkum

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Makkum

DatumNaam
6 aug 2020

Alie (Aaltje) Akkerman-Knol

16 januari 1957 (Makkum) - 6 augustus 2020 (Lollum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
16 jul 2020

Rie (Maria Catharina) Postma-van Barneveld

16 maart 1927 (Leiden) - 16 juli 2020 (Makkum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
10 jul 2020

Arend Eeltje Poepjes

8 oktober 1944 (Makkum) - 10 juli 2020 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
17 jun 2020

Maatje de Boer-Sieperda

16 augustus 1932 (Waaksens) - 17 juni 2020 (Makkum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
13 mei 2020

Piet (Petrus Willem) Koning

16 maart 1930 (Blokker) - 13 mei 2020 (Makkum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
2 mei 2020

Karin van der Zwaag-Koornstra

2 mei 2020 (Makkum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
15 apr 2020

Dora (Theodora) Pool-van der Horst

10 januari 1926 (Sneek) - 15 april 2020 (Makkum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
15 apr 2020

Theodora (Dora) Pool-van der Horst

10 januari 1926 (Sneek) - 15 april 2020 (Makkum)

Bericht gepubliceerd in Sneeker Nieuwsblad, Bolswards Nieuwsblad
11 apr 2020

Folkert Jelger van Dijk

12 augustus 1944 (Makkum) - 11 april 2020 (Hoorn)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
11 apr 2020

Pleunie Idsinga-Meinsma

25 maart 1934 (Makkum) - 11 april 2020 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
5 feb 2020

Janke Posthuma-Boomstra

20 april 1928 (Harlingen) - 5 februari 2020 (Makkum)

Bericht gepubliceerd in Bolswards Nieuwsblad
31 jan 2020

Douwe Feenstra

31 januari 2020 (Makkum)

Bericht gepubliceerd in Bolswards Nieuwsblad
25 jan 2020

Jelle Attema

22 maart 1940 (Makkum) - 25 januari 2020 (Makkum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
13 jan 2020

Ids Jan Idsinga

23 januari 1930 (Bolsward) - 13 januari 2020 (Makkum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
5 jan 2020

Martha Cecilia Ooteman

5 januari 2020 (Makkum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: