Overlijdensberichten in Longerhouw

Een lijst van overlijdensberichten in Longerhouw. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over longerhouw

Overlijdensberichten in Longerhouw

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Longerhouw

DatumNaam
22 okt 2020

Murk Leenstra

20 mei 1927 (Longerhouw) - 22 oktober 2020 (Diever)

Bericht gepubliceerd in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
31 okt 2019

Aagje van der Laan-Feenstra

23 augustus 1924 (Longerhouw) - 31 oktober 2019 (Makkum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
11 mei 2019

Hendrik de Boer

11 april 1927 (Longerhouw) - 11 mei 2019 (Wommels)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
19 mrt 2019

Nanne Boersma

2 december 1943 (Longerhouw) - 19 maart 2019 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
4 jul 2018

Jelte Mensonides

21 april 1931 (Longerhouw) - 4 juli 2018 (Hardenberg)

Bericht gepubliceerd in Bolswards Nieuwsblad
6 mrt 2018

Siementje Nijdam-Osinga

29 juni 1933 (Longerhouw) - 6 maart 2018 (Heerenveen)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
18 jul 2017

Klaas Wijbrandi

5 oktober 1930 (Longerhouw) - 18 juli 2017 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
25 mei 2016

Wopke Boersma

14 mei 1947 (Longerhouw) - 25 mei 2016 (Lemmer)

Bericht gepubliceerd in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
21 okt 2015

Gabe van den Bosch

22 december 1935 (Longerhouw) - 21 oktober 2015 (Gauw)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
20 sep 2015

Klaas Osinga

8 april 1938 (Longerhouw) - 20 september 2015 (Folsgare)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
27 dec 2014

Jeltje Hoekstra-Jansen

30 juli 1931 (Longerhouw) - 27 december 2014 (Apeldoorn)

Bericht gepubliceerd in De Stentor

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: