Drimble

Overlijdensberichten in Longerhouw

Een lijst van overlijdensberichten in Longerhouw. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over longerhouw

Overlijdensberichten in Longerhouw

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Longerhouw

DatumNaam
4 jul 2018

Jelte Mensonides

21 april 1931 (Longerhouw) - 4 juli 2018 (Hardenberg)

Bericht gepubliceerd op 11 juli 2018 in Bolswards Nieuwsblad
6 mrt 2018

Siementje Nijdam-Osinga

29 juni 1933 (Longerhouw) - 6 maart 2018 (Heerenveen)

Bericht gepubliceerd op 8 maart 2018 in Leeuwarder Courant
18 jul 2017

Klaas Wijbrandi

5 oktober 1930 (Longerhouw) - 18 juli 2017 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 20 juli 2017 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
25 mei 2016

Wopke Boersma

14 mei 1947 (Longerhouw) - 25 mei 2016 (Lemmer)

Bericht gepubliceerd op 27 mei 2016 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
21 okt 2015

Gabe van den Bosch

22 december 1935 (Longerhouw) - 21 oktober 2015 (Gauw)

Bericht gepubliceerd op 23 oktober 2015 in Leeuwarder Courant
20 sep 2015

Klaas Osinga

8 april 1938 (Longerhouw) - 20 september 2015 (Folsgare)

Bericht gepubliceerd op 23 september 2015 in Leeuwarder Courant
27 dec 2014

Jeltje Hoekstra-Jansen

30 juli 1931 (Longerhouw) - 27 december 2014 (Apeldoorn)

Bericht gepubliceerd op 30 december 2014 in De Stentor

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: