Overlijdensberichten in Leeuwarden

Een lijst van overlijdensberichten in Leeuwarden. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over leeuwarden

Overlijdensberichten in Leeuwarden

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.
Zoek op naam

Het is ook mogelijk om op naam te zoeken. Vul een (gedeelte) van de voor- of/en achternaam in (met spaties ertussen) en klik op 'Zoek'. Er wordt apart per woord gezocht in de naam.Overlijdensberichten in Leeuwarden

DatumNaam
14 sep 2021

Aafke Faber-Kuiper

22 augustus 1925 (Harlingen) - 14 september 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
14 sep 2021

Catherina Charlotte Horst-Jalhaij

21 februari 1926 (Ambarawa (Ind.)) - 14 september 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
13 sep 2021

Georgius Nicolaas Jacobus (George) Rolf

25 augustus 1940 (Leeuwarden) - 13 september 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
12 sep 2021

Hille Tigchelaar

28 juli 1957 (Sneek) - 12 september 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
12 sep 2021

Maaike Velde-Zwerver

11 juni 1937 (Leeuwarden) - 12 september 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
12 sep 2021

Johanna Hendrika (Janny) Koot-Bongers

10 december 1952 (Woerden) - 12 september 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
12 sep 2021

Chris Swart

22 november 1929 (Huizum) - 12 september 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
11 sep 2021

Jan Suk

12 juni 1928 (Leeuwarden) - 11 september 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
11 sep 2021

Cor Wiersma

11 mei 1927 (Leeuwarden) - 11 september 2021 (Best)

Bericht gepubliceerd in Eindhovens Dagblad (via Mensenlinq)
10 sep 2021

Siebrigje (Siepie) Oostwoud

28 september 1946 (Akkrum) - 10 september 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
10 sep 2021

Piet Bosma

23 december 1940 (Dronrijp) - 10 september 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
10 sep 2021

Johanna Adriana (Nank-Oma Moes) Ankerman-Lazonder

25 april 1938 (Rotterdam) - 10 september 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in AD Algemeen Dagblad (via Mensenlinq)
9 sep 2021

Susanna de Weerd-Nagel

20 maart 1959 (Harlingen) - 9 september 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
9 sep 2021

Grietje Boersma

24 juli 1948 (Leeuwarden) - 9 september 2021 (Groningen)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
9 sep 2021

Sjoerdtje (Sjoeke) Wijbenga-Wijma

18 april 1943 (Drogeham) - 9 september 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Friesch Dagblad (via Mensenlinq)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarOverlijdensberichten gemeente LeeuwardenOverlijdensberichten regio LeeuwardenOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: