Drimble

Overlijdensberichten in Leeuwarden

Een lijst van overlijdensberichten in Leeuwarden. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over leeuwarden

Overlijdensberichten in Leeuwarden

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Leeuwarden

DatumNaam
24 mei 2018

Alle Allema

1 juni 1952 (Leeuwarden) - 24 mei 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 26 mei 2018 in Leeuwarder Courant
24 mei 2018

Jan Kamstra

23 juli 1933 (Makkum) - 24 mei 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 26 mei 2018 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
24 mei 2018

Fetje (Fettie Femmie) van Silfhout-Wijnsma

9 december 1938 (Leeuwarden) - 24 mei 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 26 mei 2018 in Friesch Dagblad
23 mei 2018

Frans Roggen

2 maart 1948 (Terschelling) - 23 mei 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 25 mei 2018 in Leeuwarder Courant
23 mei 2018

Hannes (Johannes) Bosma

6 maart 1935 (Leeuwarden) - 23 mei 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 26 mei 2018 in Leeuwarder Courant
21 mei 2018

Tjomme Boskma

21 mei 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 23 mei 2018 in Friesch Dagblad
21 mei 2018

Rintje (Rinnie Rinze) IJntema

10 juni 1937 (Sneek) - 21 mei 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 23 mei 2018 in Leeuwarder Courant
20 mei 2018

Jochum Catharinus Wouda

29 oktober 1946 (Woudsend) - 20 mei 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 24 mei 2018 in Leeuwarder Courant
20 mei 2018

Jan van Dijk

26 juni 1926 (Wirdum) - 20 mei 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 23 mei 2018 in Leeuwarder Courant
20 mei 2018

Tjalling Herman Beks

20 mei 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 22 mei 2018 in Leeuwarder Courant
20 mei 2018

Jappie (Jacob) de Boer

20 mei 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 23 mei 2018 in Bolswards Nieuwsblad
20 mei 2018

Ynskje Bron-Hamstra

8 oktober 1950 (Harkema) - 20 mei 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 23 mei 2018 in De Feanster
20 mei 2018

Albert Hiemstra

27 oktober 1926 (Huizum) - 20 mei 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 22 mei 2018 in Leeuwarder Courant
20 mei 2018

Christina Leemburg-Breidenbach

25 september 1933 (Leeuwarden) - 20 mei 2018 (Ureterp)

Bericht gepubliceerd op 23 mei 2018 in De Woudklank, Drachtster Courant
20 mei 2018

Jappie (Jacob) van der Veen

29 juli 1935 (Oentsjerk) - 20 mei 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 22 mei 2018 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarOverlijdensberichten gemeente LeeuwardenOverlijdensberichten regio LeeuwardenOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: