Overlijdensberichten in Leeuwarden

Een lijst van overlijdensberichten in Leeuwarden. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over leeuwarden

Overlijdensberichten in Leeuwarden

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Leeuwarden

DatumNaam
12 jul 2020

Klaas Gerard Vaartjes

4 december 1933 (Leeuwarden) - 12 juli 2020 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
8 jul 2020

Kor Toxopeus

27 maart 1979 (Leeuwarden) - 8 juli 2020 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
8 jul 2020

Simon (Sijmon) Zijlstra

21 mei 1938 (Hieslum) - 8 juli 2020 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Trouw
7 jul 2020

Hille Tigchelaar

26 november 1952 (Workum) - 7 juli 2020 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
7 jul 2020

Anne Douwe Hoedemaeker

29 juni 1947 (Leeuwarden) - 7 juli 2020 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
7 jul 2020

René Kuipers

7 oktober 1939 (Groningen) - 7 juli 2020 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
6 jul 2020

Gijs van der Bij

19 september 1953 (Wyns (Wijns)) - 6 juli 2020 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
6 jul 2020

Henk Lier

4 mei 1955 (Leeuwarden) - 6 juli 2020 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
4 jul 2020

Anneke (Anna) Hoekstra

9 november 1942 (Huizum) - 4 juli 2020 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
4 jul 2020

Sikko (Sikke Reindert) van der Wal

23 augustus 1962 (Leeuwarden) - 4 juli 2020 (Veenklooster)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
4 jul 2020

Margaretha Cornelia (Greetje) Jansen-Roelofsen

28 maart 1936 (Utrecht) - 4 juli 2020 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
3 jul 2020

Simone Toussaint-de Vries

1 april 1947 (Leeuwarden) - 3 juli 2020 (Drachten)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
2 jul 2020

Piet van der Mast

27 februari 1941 (Ginneken) - 2 juli 2020 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
2 jul 2020

Otto van der Ploeg

25 februari 1934 (Leeuwarden) - 2 juli 2020 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
2 jul 2020

Ypke Leo Boersma

4 april 1943 (Leeuwarden) - 2 juli 2020 (Groningen)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarOverlijdensberichten gemeente LeeuwardenOverlijdensberichten regio LeeuwardenOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: