Drimble

Overlijdensberichten in Leeuwarden

Een lijst van overlijdensberichten in Leeuwarden. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over leeuwarden

Overlijdensberichten in Leeuwarden

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Leeuwarden

DatumNaam
22 jun 2019

Douwe Ruurd Kroon

14 januari 1941 (Westhem) - 22 juni 2019 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 25 juni 2019 in Leeuwarder Courant
22 jun 2019

Nel (Neeltje) Procé-van der Veen

8 september 1936 (Harkema) - 22 juni 2019 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 25 juni 2019 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
21 jun 2019

Janny (Janke Tine) Bosma

11 juni 1949 (Akkerwoude) - 21 juni 2019 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 25 juni 2019 in Leeuwarder Courant
20 jun 2019

Theo IJnsen

7 september 1940 (Hollum (Ameland)) - 20 juni 2019 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 22 juni 2019 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
20 jun 2019

Johanna Hoekstra-Boomsma

2 augustus 1942 (Drachten) - 20 juni 2019 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 26 juni 2019 in Drachtster Courant
19 jun 2019

Betty (Lubertha) Postma-Koenen

25 november 1936 (Haskerland) - 19 juni 2019 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 22 juni 2019 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
19 jun 2019

Sieta Vogelsang-Stoelwinder

23 augustus 1935 (Leeuwarden) - 19 juni 2019 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 22 juni 2019 in Leeuwarder Courant
19 jun 2019

Paula (Paulina Davina) Elzinga-Eusman

15 februari 1922 (Amsterdam) - 19 juni 2019 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 21 juni 2019 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
19 jun 2019

Folkje van Tuinen

1 november 1971 (Dokkum) - 19 juni 2019 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 21 juni 2019 in Leeuwarder Courant
18 jun 2019

Henk Boon

16 augustus 1941 (Huizum) - 18 juni 2019 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 20 juni 2019 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
18 jun 2019

Thijs (Mathijs) Edelenbos

5 juni 1939 (Leeuwarden) - 18 juni 2019 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 20 juni 2019 in Leeuwarder Courant
18 jun 2019

Gerrit Noordman

27 maart 1955 (Groningen) - 18 juni 2019 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 20 juni 2019 in Leeuwarder Courant
17 jun 2019

Freerk van der Veen

17 juni 2019 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 19 juni 2019 in De Feanster, Dokkum Kollum Combinatie
16 jun 2019

Jelly Zwerver-Akkerman

6 juli 1932 (Leeuwarden) - 16 juni 2019 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 19 juni 2019 in Leeuwarder Courant
16 jun 2019

Tamara Kaspers-Westra

23 december 1971 (Marsum) - 16 juni 2019 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 20 juni 2019 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarOverlijdensberichten gemeente LeeuwardenOverlijdensberichten regio LeeuwardenOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: