Drimble

Overlijdensberichten in Leeuwarden

Een lijst van overlijdensberichten in Leeuwarden. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over leeuwarden

Overlijdensberichten in Leeuwarden

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Leeuwarden

DatumNaam
6 dec 2018

Anje van der Meulen-Zijlstra

19 maart 1923 (Houwerzijl) - 6 december 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 8 december 2018 in Leeuwarder Courant
6 dec 2018

Sieger (Mr. S.D.T.) Dantuma

10 maart 1939 (Leeuwarden) - 6 december 2018 (Drachten)

Bericht gepubliceerd op 10 december 2018 in Leeuwarder Courant
5 dec 2018

Johannes Bosma

21 september 1952 - 5 december 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 6 december 2018 in Leeuwarder Courant
5 dec 2018

Aggie (Agatha Jacoba) Veldtman

11 januari 1945 (Leeuwarden) - 5 december 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 8 december 2018 in Leeuwarder Courant
4 dec 2018

Anna van der Meer-de Vries

13 januari 1931 (Oentsjerk) - 4 december 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 5 december 2018 in Friesch Dagblad
3 dec 2018

Sipke Pieter Fokkema

1 november 1931 (Leeuwarden) - 3 december 2018 (Veenwouden)

Bericht gepubliceerd op 5 december 2018 in Leeuwarder Courant
3 dec 2018

Jacobus Engelsma

5 maart 1930 (Tjerkwerd) - 3 december 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 6 december 2018 in Balkster Courant, Leeuwarder Courant
3 dec 2018

Gerrit Sierksma

28 april 1938 (Reitsum) - 3 december 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 5 december 2018 in Leeuwarder Courant
2 dec 2018

Sietske Hager

3 december 1923 (Den Haag) - 2 december 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 6 december 2018 in Leeuwarder Courant
2 dec 2018

Willem Visser

15 februari 1937 (Grou) - 2 december 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 6 december 2018 in Leeuwarder Courant
2 dec 2018

Dukke (Dirkje) Postma-van der Ploeg

28 december 1932 (Feanwâlden) - 2 december 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 5 december 2018 in Leeuwarder Courant
2 dec 2018

Kobus Descendre

2 december 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 4 december 2018 in Leeuwarder Courant
1 dec 2018

Jappie (Jacob) Oosterhof

11 maart 1956 (Leeuwarden) - 1 december 2018 (Goutum)

Bericht gepubliceerd op 4 december 2018 in Leeuwarder Courant
30 nov 2018

Alle Wietze Broersma

11 april 1928 (Tolbert) - 30 november 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 3 december 2018 in Leeuwarder Courant
30 nov 2018

Froukje Weijer-Kloostra

12 oktober 1938 (Sint Annaparochie) - 30 november 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 3 december 2018 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarOverlijdensberichten gemeente LeeuwardenOverlijdensberichten regio LeeuwardenOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: