Drimble

Overlijdensberichten in Jutrijp

Een lijst van overlijdensberichten in Jutrijp. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over jutrijp

Overlijdensberichten in Jutrijp

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Jutrijp

DatumNaam
9 jul 2019

Johannes Heegsma

2 juni 1947 (Sneek) - 9 juli 2019 (Jutrijp)

Bericht gepubliceerd op 12 juli 2019 in Leeuwarder Courant
15 nov 2018

Sikke Wittermans

24 juli 1939 (Jutrijp) - 15 november 2018 (Heeg)

Bericht gepubliceerd op 19 november 2018 in Leeuwarder Courant
22 okt 2018

Age Jorritsma

19 december 1937 (Jutrijp) - 22 oktober 2018 (Hommerts)

Bericht gepubliceerd op 24 oktober 2018 in Leeuwarder Courant
9 jun 2018

Johan Cnossen

9 april 1936 (Jutrijp) - 9 juni 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 13 juni 2018 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
22 sep 2017

Saakje Dijkstra

7 juni 1922 (Jutrijp) - 22 september 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 25 september 2017 in Leeuwarder Courant
22 feb 2017

Lies (Lipkje) de Jong-Nauta

21 september 1930 (Jutrijp) - 22 februari 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 27 februari 2017 in Leeuwarder Courant
28 dec 2016

Antje Lootsma-Groenveld

8 februari 1942 (Jutrijp) - 28 december 2016 (Harderwijk)

Bericht gepubliceerd op 7 januari 2017 in Leeuwarder Courant
20 dec 2016

Jelte Gaastra

8 augustus 1933 (Jutrijp) - 20 december 2016 (Jutrijp)

Bericht gepubliceerd op 22 december 2016 in Leeuwarder Courant
22 okt 2016

Ids Osinga

20 november 1936 (Jutrijp) - 22 oktober 2016 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 25 oktober 2016 in Leeuwarder Courant
10 okt 2016

Johannes Huitema

2 januari 1928 (Jutrijp) - 10 oktober 2016 (Weidum)

Bericht gepubliceerd op 12 oktober 2016 in Leeuwarder Courant
17 jan 2016

Albertje Couperus-Hoekstra

4 september 1924 (Jutrijp) - 17 januari 2016 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 20 januari 2016 in Leeuwarder Courant
22 dec 2015

Rinske IJntema

26 augustus 1926 (Jutrijp) - 22 december 2015 (Balk)

Bericht gepubliceerd op 23 december 2015 in Leeuwarder Courant
21 nov 2015

Margeretha Overal-Huitema

2 februari 1924 (Jutrijp) - 21 november 2015 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 23 november 2015 in Leeuwarder Courant
28 sep 2015

Hieke Hofstra-Hoekstra

21 december 1929 (Jutrijp) - 28 september 2015 (Emmeloord)

Bericht gepubliceerd op 3 oktober 2015 in Leeuwarder Courant, Noordoostpolder
12 sep 2015

Trijntje de Schiffart-Kuiper

3 december 1929 (Jutrijp) - 12 september 2015 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 15 september 2015 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: