Drimble

Overlijdensberichten in It Heidenskip

Een lijst van overlijdensberichten in It Heidenskip. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over it heidenskip

Overlijdensberichten in It Heidenskip

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in It Heidenskip

DatumNaam
18 jul 2018

Harmen Visser

23 juli 1919 (It Heidenskip) - 18 juli 2018 (Winsum)

Bericht gepubliceerd op 21 juli 2018 in Dagblad van het Noorden
25 mei 2018

Reitze Vrolijk

9 december 1944 (It Heidenskip) - 25 mei 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 29 mei 2018 in Leeuwarder Courant
9 mei 2018

Baukje Julia Ettema-Kramer

6 oktober 1918 (It Heidenskip) - 9 mei 2018 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 12 mei 2018 in Leeuwarder Courant
23 apr 2018

Max (Marten) Bijlsma

19 april 1925 (It Heidenskip) - 23 april 2018 (Assen)

Bericht gepubliceerd op 26 april 2018 in Dagblad van het Noorden
1 apr 2018

Nel (Neeltje) Albada-Feenstra

21 juni 1926 (It Heidenskip) - 1 april 2018 (Emmeloord)

Bericht gepubliceerd op 3 april 2018 in Noordoostpolder
5 mrt 2018

Hiske Francisca Kramer

10 april 1923 (It Heidenskip) - 5 maart 2018 (Joure)

Bericht gepubliceerd op 7 maart 2018 in Leeuwarder Courant
21 feb 2018

Age Ellert van der Velde

11 juli 1935 - 21 februari 2018 (It Heidenskip)

Bericht gepubliceerd op 24 februari 2018 in Leeuwarder Courant
28 jan 2018

Hielke E. van der Gaast

18 februari 1940 (It Heidenskip) - 28 januari 2018 (Workum)

Bericht gepubliceerd op 31 januari 2018 in Leeuwarder Courant
6 jan 2018

Ittje Groenhof-van der Wal

5 augustus 1931 (It Heidenskip) - 6 januari 2018 (It Heidenskip)

Bericht gepubliceerd op 11 januari 2018 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
28 nov 2017

Julia Weda-Hylkema

20 juli 1950 (It Heidenskip) - 28 november 2017 (Heerenveen)

Bericht gepubliceerd op 30 november 2017 in Leeuwarder Courant
26 nov 2017

Rinske Engelsma-Klijnstra

16 september 1928 - 26 november 2017 (It Heidenskip)

Bericht gepubliceerd op 29 november 2017 in Leeuwarder Courant
26 sep 2017

Lambertus Dirk Brandsma

17 augustus 1929 (It Heidenskip) - 26 september 2017 (Workum)

Bericht gepubliceerd op 30 september 2017 in Leeuwarder Courant
20 apr 2017

Maaike Folkertsma-Postma

11 april 1922 (It Heidenskip) - 20 april 2017 (Workum)

Bericht gepubliceerd op 24 april 2017 in Leeuwarder Courant
27 mrt 2017

Harmen van der Wal

3 november 1943 (It Heidenskip) - 27 maart 2017 (Workum)

Bericht gepubliceerd op 29 maart 2017 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
22 mrt 2017

Siebe van der Wal

28 juli 1942 (It Heidenskip) - 22 maart 2017 (It Heidenskip)

Bericht gepubliceerd op 25 maart 2017 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: