Drimble

Overlijdensberichten in Indijk

Een lijst van overlijdensberichten in Indijk. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over indijk

Overlijdensberichten in Indijk

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Indijk

DatumNaam
30 mei 2017

Jan Jacob Mulder

11 december 1938 (Indyk) - 30 mei 2017 (Woudsend)

Bericht gepubliceerd op 1 juni 2017 in Leeuwarder Courant
12 jul 2015

Henk (Hendrikus Augustinus Assuerus) Aukes

23 juli 1924 (Indyk) - 12 juli 2015 (Woudsend)

Bericht gepubliceerd op 16 juli 2015 in Leeuwarder Courant
10 jan 2015

Ate Atsma

11 juli 1941 (Indyk) - 10 januari 2015 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 14 januari 2015 in Leeuwarder Courant
20 dec 2014

Hennie (Hendrikje) de Boer

16 augustus 1951 (Indyk) - 20 december 2014 (Heerenveen)

Bericht gepubliceerd op 23 december 2014 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: