Drimble

Overlijdensberichten in IJsbrechtum

Een lijst van overlijdensberichten in IJsbrechtum. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over ijsbrechtum

Overlijdensberichten in IJsbrechtum

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in IJsbrechtum

DatumNaam
9 aug 2019

Pier de Boer

3 mei 1923 (Sneek) - 9 augustus 2019 (IJsbrechtum)

Bericht gepubliceerd op 12 augustus 2019 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
22 apr 2019

Syb Wiersma

15 oktober 1933 (Folsgare) - 22 april 2019 (IJsbrechtum)

Bericht gepubliceerd op 24 april 2019 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
15 dec 2018

Guur-An Bakker-de Boer

22 mei 1946 (Sneek) - 15 december 2018 (IJsbrechtum)

Bericht gepubliceerd op 26 december 2018 in Sneeker Nieuwsblad
11 jul 2018

Cees Regeling

25 augustus 1969 (Sneek) - 11 juli 2018 (IJsbrechtum)

Bericht gepubliceerd op 14 juli 2018 in Leeuwarder Courant
21 mei 2018

Douwe Annema

18 september 1945 (Jubbega) - 21 mei 2018 (IJsbrechtum)

Bericht gepubliceerd op 24 mei 2018 in Leeuwarder Courant, Sneeker Nieuwsblad
8 jan 2018

Eelkje Aaltje de Boer-de Boer

24 juli 1927 (Raerd) - 8 januari 2018 (IJsbrechtum)

Bericht gepubliceerd op 10 januari 2018 in Leeuwarder Courant
27 nov 2017

Hieke (Hielkje) Zondervan-Rijpkema

19 februari 1933 - 27 november 2017 (IJsbrechtum)

Bericht gepubliceerd op 29 november 2017 in Leeuwarder Courant
6 aug 2017

Kerst Luitzen Koopman

18 juni 1944 (Ysbrechtum) - 6 augustus 2017 (IJlst)

Bericht gepubliceerd op 10 augustus 2017 in Leeuwarder Courant, Zuidwest-Friesland Combinatie
19 mrt 2017

Douwe vd Bosch

28 februari 1936 (Ysbrechtum) - 19 maart 2017 (Goutum)

Bericht gepubliceerd op 21 maart 2017 in Leeuwarder Courant
11 mrt 2017

Wim Heins

13 april 1956 (Wommels) - 11 maart 2017 (IJsbrechtum)

Bericht gepubliceerd op 13 maart 2017 in Leeuwarder Courant
5 mrt 2017

Sjoerd Faber

1 november 1932 (Sneek) - 5 maart 2017 (IJsbrechtum)

Bericht gepubliceerd op 8 maart 2017 in Leeuwarder Courant
11 feb 2017

Japke Klazina Zijlema-Nauta

30 juni 1935 (Ysbrechtum) - 11 februari 2017 (Groningen)

Bericht gepubliceerd op 13 februari 2017 in Dagblad van het Noorden
20 dec 2016

Hans Jillings

20 december 1952 (Ysbrechtum) - 20 december 2016 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 22 december 2016 in Leeuwarder Courant
6 dec 2016

Herke Spoelman

28 oktober 1940 (Ysbrechtum) - 6 december 2016 (Grouw)

Bericht gepubliceerd op 8 december 2016 in Leeuwarder Courant
21 nov 2016

Anneke Mulder-van der Tempel

17 april 1944 (Ysbrechtum) - 21 november 2016 (Drachten)

Bericht gepubliceerd op 23 november 2016 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: