Overlijdensberichten in Huns

Een lijst van overlijdensberichten in Huns. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over huns
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Overlijdensberichten in Huns

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.
Zoek op naam

Het is ook mogelijk om op naam te zoeken. Vul een (gedeelte) van de voor- of/en achternaam in (met spaties ertussen) en klik op 'Zoek'. Er wordt apart per woord gezocht in de naam.Overlijdensberichten in Huns

DatumNaam
29 sep 2018

Meindert Tiede Heeg

30 januari 1947 (Huns) - 29 september 2018 (Easterlittens)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
27 jul 2018

Samme Hempenius

14 oktober 1925 (Huns) - 27 juli 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
29 mei 2018

Jan Olivier

15 januari 1939 (Huns) - 29 mei 2018 (Poppingawier)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
22 mei 2018

Geert Tjeerd Fopma

19 mei 1928 (Huns) - 22 mei 2018 (Franeker)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
23 mrt 2018

Trienke de Groot-Tinga

22 maart 1944 (Huns) - 23 maart 2018 (Wommels)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
21 dec 2017

Yde Heeg

10 april 1932 (Huns) - 21 december 2017 (Giekerk)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
15 okt 2017

Trienke (Trijntje) van der Weide-Hannema

3 augustus 1932 (Huns) - 15 oktober 2017 (Weidum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
28 jun 2017

Ytsje Groothof-Posthumus

10 november 1916 (Huns) - 28 juni 2017 (Weidum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
12 aug 2015

Hessel Rodenhuis

6 september 1929 (Huns) - 12 augustus 2015 (Weidum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarOverlijdensberichten gemeente LeeuwardenOverlijdensberichten regio LeeuwardenOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: