Drimble

Overlijdensberichten in Goenga

Een lijst van overlijdensberichten in Goenga. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

menu goenga

Overlijdensberichten in Goenga

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Goenga

DatumNaam
30 okt 2017

Femkje Faber-Kuipers

16 juni 1923 (Goënga) - 30 oktober 2017 (Haren)

Bericht gepubliceerd op 1 november 2017 in Leeuwarder Courant
17 sep 2016

Pietje Siedsma-Coers

7 januari 1926 (Goënga) - 17 september 2016 (Hardegarijp)

Bericht gepubliceerd op 21 september 2016 in Leeuwarder Courant
5 jul 2016

Baukje Wittermans-Jellema

4 september 1934 (Goënga) - 5 juli 2016 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 7 juli 2016 in Leeuwarder Courant
23 mei 2016

Fetje Groenveld-van der Heide

11 november 1937 (Goënga) - 23 mei 2016 (IJlst)

Bericht gepubliceerd op 25 mei 2016 in Leeuwarder Courant
17 okt 2015

Akke Zorgdrager-Kamstra

18 oktober 1913 (Goënga) - 17 oktober 2015 (Formerum)

Bericht gepubliceerd op 20 oktober 2015 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
22 jul 2015

Fedde Wiersma

5 oktober 1928 (Goënga) - 22 juli 2015 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 25 juli 2015 in Leeuwarder Courant
16 jul 2015

Bonne Bijker

4 mei 1927 (Goënga) - 16 juli 2015 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 21 juli 2015 in Leeuwarder Courant
5 dec 2014

Auke van der Heide

8 augustus 1934 (Goënga) - 5 december 2014 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 9 december 2014 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Zuidwest-FrieslandOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: