Overlijdensberichten in Goenga

Een lijst van overlijdensberichten in Goenga. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over goenga
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overlijdensberichten in Goenga

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.
Zoek op naam

Het is ook mogelijk om op naam te zoeken. Vul een (gedeelte) van de voor- of/en achternaam in (met spaties ertussen) en klik op 'Zoek'. Er wordt apart per woord gezocht in de naam.Overlijdensberichten in Goenga

DatumNaam
10 aug 2021

Hendrik Gerhard (Rijk) Schipper

19 mei 1962 (Goënga) - 10 augustus 2021 (Bilthoven)

Bericht gepubliceerd in Trouw (via Mensenlinq)
29 jul 2021

Auke Boschma

17 juli 1928 (Goënga) - 29 juli 2021 (Heeg)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
29 jul 2021

Auke Boschma

17 juli 1928 (Goënga) - 29 juli 2021 (Heeg)

Bericht gepubliceerd in Sneeker Nieuwsblad, Bolswards Nieuwsblad (via Mensenlinq)
25 jun 2020

Auke Bleeker

22 april 1946 (Goënga) - 25 juni 2020 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Sneeker Nieuwsblad (via Mensenlinq)
10 apr 2020

Siemen Volberda

10 augustus 1947 (Goënga) - 10 april 2020 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
10 apr 2020

Siemen Engele Volberda

10 augustus 1947 (Goenga) - 10 april 2020 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder courant (via Online Familieberichten)
12 feb 2020

Janke van der Heide

26 februari 1930 (Goenga) - 12 februari 2020 (Koudum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder courant (via Online Familieberichten)
31 okt 2018

Afke de Hoop-van der Heide

23 januari 1929 (Goënga) - 31 oktober 2018 (Woudsend)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
31 okt 2018

Afke van der Heide

23 januari 1929 (Goenga) - 31 oktober 2018 (Woudsend)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder courant (via Online Familieberichten)
30 okt 2017

Femkje Faber-Kuipers

16 juni 1923 (Goënga) - 30 oktober 2017 (Haren)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
17 sep 2016

Pietje Siedsma-Coers

7 januari 1926 (Goënga) - 17 september 2016 (Hardegarijp)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
5 jul 2016

Baukje Wittermans-Jellema

4 september 1934 (Goënga) - 5 juli 2016 (Wommels)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
23 mei 2016

Fetje Groenveld-van der Heide

11 november 1937 (Goënga) - 23 mei 2016 (IJlst)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
17 okt 2015

Akke Zorgdrager-Kamstra

18 oktober 1913 (Goënga) - 17 oktober 2015 (Formerum)

Bericht gepubliceerd in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
22 jul 2015

Fedde Wiersma

5 oktober 1928 (Goënga) - 22 juli 2015 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: