Drimble

Overlijdensberichten in Gauw

Een lijst van overlijdensberichten in Gauw. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over gauw

Overlijdensberichten in Gauw

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Gauw

DatumNaam
10 jun 2019

Janine Eijer

23 januari 1962 (Hengelo) - 10 juni 2019 (Gauw)

Bericht gepubliceerd op 12 juni 2019 in Leeuwarder Courant
19 dec 2018

Gerrie Antonides-Kamstra

28 november 1926 (Gauw) - 19 december 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 21 december 2018 in Leeuwarder Courant
30 okt 2018

Hieke Hoekstra-Kamstra

26 mei 1928 (Gauw) - 30 oktober 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 1 november 2018 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
31 aug 2018

Cornelia Schaap-Zorgdrager

17 september 1932 (Gauw) - 31 augustus 2018 (Harlingen)

Bericht gepubliceerd op 1 september 2018 in Friesch Dagblad
12 jul 2018

Anne de Groot

25 februari 1934 (Gauw) - 12 juli 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 14 juli 2018 in Leeuwarder Courant
26 jan 2018

Berend Hiemstra

9 juli 1981 (Sneek) - 26 januari 2018 (Gauw)

Bericht gepubliceerd op 30 januari 2018 in Leeuwarder Courant
21 nov 2017

Jan Wagenaar

3 september 1940 (Gauw) - 21 november 2017 (Harlingen)

Bericht gepubliceerd op 25 november 2017 in Leeuwarder Courant
20 okt 2017

Annie (Annigje) Haitsma-van der Gaast

28 maart 1928 - 20 oktober 2017 (Gauw)

Bericht gepubliceerd op 21 oktober 2017 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
29 okt 2016

Tjitske Oevering-Bakker

5 oktober 1932 (Gauw) - 29 oktober 2016 (Heeg)

Bericht gepubliceerd op 2 november 2016 in Friesch Dagblad
27 okt 2015

Freerk Faber

4 mei 1929 (Gauw) - 27 oktober 2015 (Emmeloord)

Bericht gepubliceerd op 31 oktober 2015 in Leeuwarder Courant
21 okt 2015

Gabe van den Bosch

22 december 1935 (Longerhouw) - 21 oktober 2015 (Gauw)

Bericht gepubliceerd op 23 oktober 2015 in Leeuwarder Courant
4 aug 2015

Anne Sinnema-Jellema

10 januari 1932 (Gauw) - 4 augustus 2015 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 6 augustus 2015 in Leeuwarder Courant
4 mrt 2015

Tine Abma-Bakker

2 december 1934 (Gauw) - 4 maart 2015 (Gorredijk)

Bericht gepubliceerd op 7 maart 2015 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: