Drimble

Overlijdensberichten in Folsgare

Een lijst van overlijdensberichten in Folsgare. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over folsgare

Overlijdensberichten in Folsgare

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Folsgare

DatumNaam
18 apr 2019

Richtsje van der Weide-de Boer

26 augustus 1925 (Scharnegoutum) - 18 april 2019 (Folsgare)

Bericht gepubliceerd op 20 april 2019 in Leeuwarder Courant
17 feb 2019

Jantje de Poel-Eilers

21 mei 1953 (Bantega) - 17 februari 2019 (Folsgare)

Bericht gepubliceerd op 27 februari 2019 in Sneeker Nieuwsblad
8 jan 2019

Jetske Sijtsma-Travaille

14 januari 1925 - 8 januari 2019 (Folsgare)

Bericht gepubliceerd op 11 januari 2019 in Leeuwarder Courant
13 sep 2018

Gatsche Veenstra-Douma

27 februari 1925 (Folsgare) - 13 september 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 15 september 2018 in Leeuwarder Courant
29 jun 2018

Thijs van Gunst

29 juli 1940 (Folsgare) - 29 juni 2018 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 2 juli 2018 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
8 jun 2018

Tjerk Wiersma

6 mei 1928 (Folsgare) - 8 juni 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 12 juni 2018 in Leeuwarder Courant
31 aug 2017

Klaas Abma

1 februari 1934 (Folsgare) - 31 augustus 2017 (Apeldoorn)

Bericht gepubliceerd op 4 september 2017 in Leeuwarder Courant
5 dec 2016

dr. Gerben Abma

29 maart 1932 (Folsgare) - 5 december 2016 (Amsterdam)

Bericht gepubliceerd op 6 december 2016 in Friesch Dagblad
7 nov 2016

Thomas Posthuma

27 maart 1928 (Folsgare) - 7 november 2016 (IJlst)

Bericht gepubliceerd op 10 november 2016 in Leeuwarder Courant, Zuidwest-Friesland Combinatie
30 jun 2016

Tjeerdje Klijnstra-Wiersma

12 mei 1927 (Folsgare) - 30 juni 2016 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 2 juli 2016 in Leeuwarder Courant
31 mrt 2016

Hiltje Attema-Reitsma

24 augustus 1925 (Folsgare) - 31 maart 2016 (Oosthem)

Bericht gepubliceerd op 2 april 2016 in Leeuwarder Courant
25 mrt 2016

Ruurdje van der Veen-Plantinga

2 juni 1930 (Folsgare) - 25 maart 2016 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 29 maart 2016 in Leeuwarder Courant
16 jan 2016

Anne Hette Haringa

6 juli 1950 (Nijland) - 16 januari 2016 (Folsgare)

Bericht gepubliceerd op 20 januari 2016 in Leeuwarder Courant
13 nov 2015

Jeltje Dotinga-de Boer

19 mei 1941 (Folsgare) - 13 november 2015 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 17 november 2015 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
20 sep 2015

Klaas Osinga

8 april 1938 (Longerhouw) - 20 september 2015 (Folsgare)

Bericht gepubliceerd op 23 september 2015 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: