Overlijdensberichten in Ferwoude

Een lijst van overlijdensberichten in Ferwoude. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over ferwoude
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overlijdensberichten in Ferwoude

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.
Zoek op naam

Het is ook mogelijk om op naam te zoeken. Vul een (gedeelte) van de voor- of/en achternaam in (met spaties ertussen) en klik op 'Zoek'. Er wordt apart per woord gezocht in de naam.Overlijdensberichten in Ferwoude

DatumNaam
18 jan 2022

Jakke Ouderkerken

28 juni 1941 (Ferwoude) - 18 januari 2022 (Grouw)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
16 jan 2022

Sytske Ybema

9 december 1928 (Ferwoude) - 16 januari 2022 (Dedgum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
3 aug 2021

Lubbert Visser

4 augustus 1929 (Nijhuizum) - 3 augustus 2021 (Ferwoude)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
12 mei 2021

Grietje Abma-Schilstra

9 september 1931 (Ferwoude) - 12 mei 2021 (Heeg)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
27 apr 2021

Eelco Hooghiemstra

20 augustus 1955 (Ferwoude) - 27 april 2021 (Workum)

Bericht gepubliceerd in Bolswards Nieuwsblad (via Mensenlinq)
3 jan 2021

Liesbert Ruurdtje (LIesje) Steigenga-Attema

6 juli 1950 (Ferwoude) - 3 januari 2021 (Exmorra)

Bericht gepubliceerd in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
21 nov 2020

Tjeerd de Jong

21 november 2020 (Doetinchem)

Bericht gepubliceerd in de Stentor, de Volkskrant (via Mensenlinq)
21 nov 2020

Jelle de Jong

8 april 1923 (Ferwoude) - 21 november 2020 (Doetinchem)

Bericht gepubliceerd in de Gelderlander (via Mensenlinq)
21 nov 2020

Jelle de Jong

8 april 1923 (Ferwoude) - 21 november 2020 (Doetinchem)

Bericht gepubliceerd in De Gelderlander (via Online Familieberichten)
18 sep 2020

Sijke Brouwer-de Witte

6 september 1937 (Ferwoude) - 18 september 2020 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
25 apr 2019

Baukje Leijendekker-Schilstra

16 december 1929 (Ferwoude) - 25 april 2019 (Witmarsum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
28 mrt 2019

Siem (Sijmentje) Pruiksma-Ybema

11 juli 1930 (Ferwoude) - 28 maart 2019 (Workum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
28 dec 2018

Thea (Theresia Anna) Oosterhuis-Jorna

21 juli 1960 (Winsum) - 28 december 2018 (Ferwoude)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
28 dec 2018

Thea (Theresia Anna) Jorna

21 juli 1960 (Winsum) - 28 december 2018 (Ferwoude)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder courant (via Online Familieberichten)
30 jul 2018

Klaas Bokma

12 december 1927 (Ferwoude) - 30 juli 2018 (Hindeloopen)

Bericht gepubliceerd in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: