Drimble

Overlijdensberichten in Britswert

Een lijst van overlijdensberichten in Britswert. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over britswert

Overlijdensberichten in Britswert

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Britswert

DatumNaam
3 jul 2019

Max (Marten) Bosma

23 oktober 1941 (Britswert) - 3 juli 2019 (Britswert)

Bericht gepubliceerd op 6 juli 2019 in Leeuwarder Courant
23 sep 2017

Tine (Trijntje) Ponne-Bilstra

23 september 2017 (Britswert)

Bericht gepubliceerd op 27 september 2017 in Leeuwarder Courant
28 jul 2017

Ybeltje Hoogma-Hoekstra

8 november 1933 (Britswert) - 28 juli 2017 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 1 augustus 2017 in Leeuwarder Courant
22 jan 2017

Germ (Gerben) de Vries

25 april 1927 (Britswert) - 22 januari 2017 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 25 januari 2017 in Leeuwarder Courant
17 jan 2017

Johannes Keuning

29 augustus 1920 (Britswert) - 17 januari 2017 (Drachten)

Bericht gepubliceerd op 19 januari 2017 in Leeuwarder Courant
31 aug 2016

Pytsje Ringnalda-Bonsma

4 december 1933 (Britswert) - 31 augustus 2016 (Mantgum)

Bericht gepubliceerd op 3 september 2016 in Leeuwarder Courant
21 jul 2016

Arie Boomsma

5 augustus 1936 (Britswert) - 21 juli 2016 (Menaldum)

Bericht gepubliceerd op 23 juli 2016 in Leeuwarder Courant
16 jun 2016

Henk Fopma

10 december 1926 (Britswert) - 16 juni 2016 (Heerenveen)

Bericht gepubliceerd op 18 juni 2016 in Leeuwarder Courant
1 jun 2016

Jeen Riemersma

20 april 1937 (Britswert) - 1 juni 2016 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 4 juni 2016 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
17 nov 2015

Aafke Venstra-Burenga

2 februari 1920 (Britswert) - 17 november 2015 (Veldhoven)

Bericht gepubliceerd op 19 november 2015 in Leeuwarder Courant
9 nov 2015

Annie Bakker

13 december 1945 (Britswert) - 9 november 2015 (Heerenveen)

Bericht gepubliceerd op 14 november 2015 in Leeuwarder Courant
17 nov 2014

Mieke Alberts-van der Weij

11 juli 1943 (Jorwert) - 17 november 2014 (Britswert)

Bericht gepubliceerd op 19 november 2014 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: