Drimble

Overlijdensberichten in Boer

Een lijst van overlijdensberichten in Boer. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over boer

Overlijdensberichten in Boer

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Boer

DatumNaam
6 mrt 2018

Lies (Elisabeth) Boes-Plantinga

26 december 1936 (Boer) - 6 maart 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 10 maart 2018 in Leeuwarder Courant
1 feb 2018

Maaike Bosch-Hibma

11 juli 1924 (Boer) - 1 februari 2018 (Dokkum)

Bericht gepubliceerd op 3 februari 2018 in Leeuwarder Courant
30 aug 2017

Elma van den Berg

30 augustus 2017 (Boer)

Bericht gepubliceerd op 31 augustus 2017 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarOverlijdensberichten gemeente WaadhoekeOverlijdensberichten regio Noordwest FrieslandOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: