Drimble

Overlijdensberichten in Blauwhuis

Een lijst van overlijdensberichten in Blauwhuis. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over blauwhuis

Overlijdensberichten in Blauwhuis

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Blauwhuis

DatumNaam
30 mrt 2019

Gatze Sijperda

22 juli 1927 (Drylts) - 30 maart 2019 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd op 2 april 2019 in Leeuwarder Courant
23 dec 2018

Johan Popma

18 januari 1934 - 23 december 2018 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd op 27 december 2018 in Leeuwarder Courant
23 dec 2018

Harmen Cornelis Witteveen

15 augustus 1929 (Westhim) - 23 december 2018 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd op 24 december 2018 in Leeuwarder Courant
16 okt 2018

Joke (Johanna Bernardina Maria) van der Meer

25 december 1925 (Blauwhuis) - 16 oktober 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 18 oktober 2018 in Leeuwarder Courant
4 okt 2018

Pieter Alkema

5 mei 1932 (Bolsward) - 4 oktober 2018 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd op 10 oktober 2018 in Friesch Dagblad
4 okt 2018

Co (Jacobus Willem) van Zutphen

1 december 1934 (Haarlem) - 4 oktober 2018 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd op 8 oktober 2018 in Leeuwarder Courant
8 jul 2018

Maaike Wiersma-Remerij

15 februari 1926 (Twellingea) - 8 juli 2018 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd op 11 juli 2018 in Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad
20 jun 2018

Akke Johanna Sijperda-Wildschut

31 juli 1924 (IJlst) - 20 juni 2018 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd op 23 juni 2018 in Leeuwarder Courant
30 apr 2018

Jan Bekema

26 april 1944 (Westhim) - 30 april 2018 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd op 2 mei 2018 in Leeuwarder Courant
13 mrt 2018

Martha Baukje Landman-Wijbenga

30 januari 1923 (Blauwhuis) - 13 maart 2018 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd op 16 maart 2018 in Leeuwarder Courant
29 dec 2017

Cor Frowijn

16 oktober 1921 (Zwolle) - 29 december 2017 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd op 3 januari 2018 in Zuidwest-Friesland Combinatie
22 nov 2017

Antje Stegenga-Keulen

11 mei 1919 (Hemelum) - 22 november 2017 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd op 30 november 2017 in Balkster Courant, Zuidwest-Friesland Combinatie
17 sep 2017

Floris Grasman

7 december 1937 (Workum) - 17 september 2017 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd op 20 september 2017 in Zuidwest-Friesland Combinatie
11 jul 2017

Tjerk Huitema

17 oktober 1937 (Blauwhuis) - 11 juli 2017 (Workum)

Bericht gepubliceerd op 13 juli 2017 in Leeuwarder Courant
28 mei 2017

Jintje Rollema-van der Wal

23 april 1926 (Drylts) - 28 mei 2017 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd op 31 mei 2017 in Friesch Dagblad

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: