Overlijdensberichten in Blauwhuis

Een lijst van overlijdensberichten in Blauwhuis. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over blauwhuis
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overlijdensberichten in Blauwhuis

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.
Zoek op naam

Het is ook mogelijk om op naam te zoeken. Vul een (gedeelte) van de voor- of/en achternaam in (met spaties ertussen) en klik op 'Zoek'. Er wordt apart per woord gezocht in de naam.Overlijdensberichten in Blauwhuis

DatumNaam
12 jan 2022

Johannes Petrus Gerhardus Mensen

22 februari 1934 (Onstwedde) - 12 januari 2022 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
9 nov 2021

Sjoerd Huitema

14 maart 1941 (Greonterp) - 9 november 2021 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
23 aug 2021

Aafke Hemstra

14 maart 1925 (Oosthem) - 23 augustus 2021 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
30 mei 2021

Jan Rein de Boer

27 maart 1944 (Blauwhuis) - 30 mei 2021 (Son en Breugel)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
27 mei 2021

Cecilia Helena (Cily) Huitema-Zijlstra

29 januari 1948 (Greonterp) - 27 mei 2021 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
19 mrt 2021

Wietske Ludema-Rypma

30 april 1931 (Hieslum) - 19 maart 2021 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
3 mrt 2021

Johanna Margaretha (Jantsje) Wijnja-Kroon

23 augustus 1926 (Blauwhuis) - 3 maart 2021 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
5 jan 2021

Folkert Post

20 mei 1944 (Blauwhuis) - 5 januari 2021 (Drachten)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
24 nov 2020

Siemie (Siemetje Aaltje) Hoeben-Foekema

4 februari 1947 (Blauwhuis) - 24 november 2020 (Heerenveen)

Bericht gepubliceerd in De Stellingwerf (via Mensenlinq)
24 nov 2020

Siemie (Siemetje Aaltje) Foekema

4 februari 1947 (Blauwhuis) - 24 november 2020 (Heerenveen)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder courant (via Online Familieberichten)
19 okt 2020

Anna Terpstra-Attema

24 februari 1934 (Folsgare) - 19 oktober 2020 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
19 okt 2020

Anna Attema

24 februari 1934 (Folsgeare) - 19 oktober 2020 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd in Sneeker Nieuwsblad (via Online Familieberichten)
5 okt 2020

Saskia Maureen Druivendal

31 maart 1971 (Paramaribo) - 5 oktober 2020 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
26 aug 2020

Gerrit Rein Terwisscha van Scheltinga

15 augustus 1931 (Westhem) - 26 augustus 2020 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
26 aug 2020

Gerrit Rein Terwisscha van Scheltinga

15 augustus 1931 (Westhem) - 26 augustus 2020 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder courant (via Online Familieberichten)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: