Overlijdensberichten in Blauwhuis

Een lijst van overlijdensberichten in Blauwhuis. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over blauwhuis

Overlijdensberichten in Blauwhuis

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Blauwhuis

DatumNaam
9 jul 2020

Haitze Wiersma

14 juli 1941 (Westhem) - 9 juli 2020 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad
9 jul 2020

Trijntje van der Ploeg-Druijf

20 mei 1934 (Opperdoes) - 9 juli 2020 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
21 jun 2020

Agatha Hoekstra

5 april 1933 (Greonterp) - 21 juni 2020 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
30 mei 2020

Anna (Anneke) Larooij-de Goede

11 februari 1952 (Den Haag) - 30 mei 2020 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
21 mei 2020

Jan Hendrik Kroon

24 oktober 1945 (Westhem) - 21 mei 2020 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
12 mei 2020

Janke Bouwhuis-Feenstra

8 juni 1942 (Parrega) - 12 mei 2020 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
12 mei 2020

Janke Bouwhuis-Feenstra

8 juni 1942 (Parrega) - 12 mei 2020 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd in Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad
6 apr 2020

Stientje Catharina Zeinstra-Hettinga

17 oktober 1929 (Blauwhuis) - 6 april 2020 (Bergum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
24 jan 2020

Agatha Catharina Teernstra-Popma

10 december 1931 (Blauwhuis) - 24 januari 2020 (Wolvega)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
24 jan 2020

Pier Veldmans

30 mei 1950 (Blauwhuis) - 24 januari 2020 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
21 aug 2019

Aaltje Jillings-Hazenberg

21 augustus 2019 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
30 mrt 2019

Gatze Sijperda

22 juli 1927 (Drylts) - 30 maart 2019 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
23 dec 2018

Harmen Cornelis Witteveen

15 augustus 1929 (Westhim) - 23 december 2018 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
23 dec 2018

Johan Popma

18 januari 1934 - 23 december 2018 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
16 okt 2018

Joke (Johanna Bernardina Maria) van der Meer

25 december 1925 (Blauwhuis) - 16 oktober 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: