Drimble

Overlijdensberichten in Abbega

Een lijst van overlijdensberichten in Abbega. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over abbega

Overlijdensberichten in Abbega

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Abbega

DatumNaam
31 jul 2018

Dick (ir. Dirk) Breeuwsma

14 oktober 1928 (Abbega) - 31 juli 2018 (Leiden)

Bericht gepubliceerd op 2 augustus 2018 in Leeuwarder Courant
17 jul 2018

Namle Otter

22 juli 1923 (Abbega) - 17 juli 2018 (Haulerwijk)

Bericht gepubliceerd op 20 juli 2018 in Leeuwarder Courant
4 sep 2017

Wiepke Damstra

22 mei 1928 (Abbega) - 4 september 2017 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 7 september 2017 in Leeuwarder Courant
2 apr 2017

Rinke Anthonius van der Meulen

26 januari 1959 - 2 april 2017 (Abbega)

Bericht gepubliceerd op 5 april 2017 in Leeuwarder Courant
12 aug 2016

Gerrit Postma

5 november 1930 (Abbega) - 12 augustus 2016 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 15 augustus 2016 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
7 apr 2016

Foekjen van der Meer-Attema

2 mei 1925 (Abbega) - 7 april 2016 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 11 april 2016 in Leeuwarder Courant
7 mrt 2016

Gerben Reitsma

29 juni 1945 (Wolsum) - 7 maart 2016 (Abbega)

Bericht gepubliceerd op 10 maart 2016 in Leeuwarder Courant
8 mei 2015

Grietje Osinga-Wiersma

6 mei 1928 (Abbega) - 8 mei 2015 (Blauwhuis)

Bericht gepubliceerd op 9 mei 2015 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
9 apr 2015

Reinschje Eppinga-Hofstra

22 maart 1921 (Abbega) - 9 april 2015 (Haulerwijk)

Bericht gepubliceerd op 11 april 2015 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
18 mrt 2015

Hans Wijnia

14 januari 1970 (Wirdum) - 18 maart 2015 (Abbega)

Bericht gepubliceerd op 23 maart 2015 in Leeuwarder Courant
5 dec 2014

Maaike Walda-de Groot

22 maart 1924 (Abbega) - 5 december 2014 (Tzummarum)

Bericht gepubliceerd op 6 december 2014 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: