Cultuur in Warstiens

Oude foto's en oude video's van collectiestukken over Warstiens (Friesland) zoals deze voorkomen in diverse cultuurdatabanken.

informatie alleen over warstiens
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht stukken uit de cultuurcollectie in of over Warstiens

Hieronder staan digitale representaties van collectiestukken over Warstiens. Steeds meer instellingen (musea, archieven, erfgoedinstellingen, theatergezelschappen, bibliotheken, etc.) maken informatie digitaal beschikbaar. Op deze manier kan iedereen deze waardevolle informatie op een laagdrempelige wijze inzien. Drimble neemt deze informatie over en zet het op de juiste (of beter: de juist mogelijke) plek. Wanneer er meer stukken beschikbaar komen, dan zullen wij deze hier toevoegen.

BronnenCarare (4)Open Beelden (3)

Cultuur in Warstiens

FotoOmschrijving

Nederlands Hervormde Kerk (2006)

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, Buorren 5, Warstiens, 9004 XW, Boarnsterhim, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 2006

Jornahuis, Aanzicht (1914) (1967)

Locatie: Warstiens, Friesland, Nederland
Auteur: H.M. van den Berg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Gf.fr_03090A_00001.jpg (1963)

Locatie: Warstiens
Auteur: Jong, P. de
Collectie: Vereniging De Hollandsche Molen
Uit het jaar 1963

Gf.fr_03090A_00002.jpg (1963)

Locatie: Warstiens
Auteur: Jong, P. de
Collectie: Vereniging De Hollandsche Molen
Uit het jaar 1963

Nederlands Hervormde Kerk (1959)

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, Warstiens, Friesland, Nederland
Auteur: G.Th. Delemarre
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 2

03090 A

Locatie: Warstiens
Collectie: Vereniging De Hollandsche Molen

Eerder vermelde items met dezelfde namen:

Nederlands Hervormde Kerk (2000)

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, Buorren 5, Warstiens, Boarnsterhim, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 2

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarCultuur gemeente LeeuwardenCultuur regio LeeuwardenCultuur provincie FrieslandCultuur Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van Europeana. Europeana is ontstaan in 2005, met de bedoeling een virtuele Europese bibliotheek te creëren om Europa's cultureel en wetenschappelijk erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken. Door middel van slimme zoekopdrachten probeert Drimble relevante informatie hieruit te halen. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie ook daadwerkelijk betrekking heeft op de plaats, gemeente of regio. Daarvoor is de data in sommige gevallen helaas nog ontoereikend.

      Gemeenten in de regio Leeuwarden:

      Regio's in de provincie Friesland: