Drimble

Cultuur in Nijland (pagina 2)

Oude foto's en oude video's van collectiestukken over Nijland (Friesland) zoals deze voorkomen in diverse cultuurdatabanken (pagina 2)

informatie alleen over nijland

BronnenCarare (91)Open Beelden (1)

Cultuur in Nijland | Pagina 2

FotoOmschrijving

Voorgevel Pastorie

Locatie: Nijland, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Zij- En Achtergevel Pastorie

Locatie: Nijland, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Zij- En Voorgevel Nr. 100-290A

Locatie: Tsjerkegrêft 17, Nijland, 8771 SJ, Súdwest Fryslân, Friesland, Nederland
Auteur: Paul Paris
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Zij- En Voorgevel Nr. 84-10-45

Locatie: Tsjerkegrêft 17, Nijland, 8771 SJ, Súdwest Fryslân, Friesland, Nederland
Auteur: Paul Paris
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Zijgevel Nr. 84-10-44

Locatie: Tsjerkegrêft 17, Nijland, 8771 SJ, Súdwest Fryslân, Friesland, Nederland
Auteur: Paul Paris
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Eerder vermelde items met dezelfde namen:

Aanzicht

Locatie: Kerkplein 20, Nijland, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 2

Nederlands Hervormde Kerk

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, Nijland, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 71

Nederlands Hervormde Kerk

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, Nijland, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 71

Nederlands Hervormde Kerk

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, Nijland, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 71

Nederlands Hervormde Kerk

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, Nijland, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 71

Nederlands Hervormde Kerk

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, Nijland, Friesland, Nederland
Auteur: G.Th. Delemarre
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 71

Nederlands Hervormde Kerk

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, Nijland, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 71

Nederlands Hervormde Kerk

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, Nijland, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 71

Nederlands Hervormde Kerk

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, Nijland, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 71

Nederlands Hervormde Kerk

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, Nijland, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 71

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarCultuur gemeente Súdwest-FryslânCultuur regio SneekCultuur provincie FrieslandCultuur Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van Europeana. Europeana is ontstaan in 2005, met de bedoeling een virtuele Europese bibliotheek te creëren om Europa's cultureel en wetenschappelijk erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken. Door middel van slimme zoekopdrachten probeert Drimble relevante informatie hieruit te halen. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie ook daadwerkelijk betrekking heeft op de plaats, gemeente of regio. Daarvoor is de data in sommige gevallen helaas nog ontoereikend.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: