Cultuur in Marssum

Oude foto's en oude video's van collectiestukken over Marssum (Friesland) zoals deze voorkomen in diverse cultuurdatabanken.

informatie alleen over marssum
Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Nij Altoenae Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naar112 gemeente Waadhoeke112 regio Noordwest Friesland112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht stukken uit de cultuurcollectie in of over Marssum

Hieronder staan digitale representaties van collectiestukken over Marssum. Steeds meer instellingen (musea, archieven, erfgoedinstellingen, theatergezelschappen, bibliotheken, etc.) maken informatie digitaal beschikbaar. Op deze manier kan iedereen deze waardevolle informatie op een laagdrempelige wijze inzien. Drimble neemt deze informatie over en zet het op de juiste (of beter: de juist mogelijke) plek. Wanneer er meer stukken beschikbaar komen, dan zullen wij deze hier toevoegen.

BronnenCarare (191)Open Beelden (10)

Cultuur in Marssum

FotoOmschrijving

Molen (2002)

Locatie: Riemer Veemanstrjitte 1, Marssum, 9034 HB, Menameradiel, Friesland, Nederland
Auteur: Frank Terpstra
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 2002
Aantal foto's: 11

Terpzicht (2002)

Locatie: Terpzicht, Hegedyk 42, Marssum, 9034 XD, Menameradiel, Friesland, Nederland
Auteur: Frank Terpstra
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 2002
Aantal foto's: 5

Heringastate Of Het Zogenaamde Popta-Slot (2000)

Locatie: Heringastate of het zogenaamde Popta-slot, Slotleane 1, Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 12

Gf.fr_03830_00002.jpg (1988)

Locatie: Marssum
Collectie: Vereniging De Hollandsche Molen
Uit het jaar 1988

Gf.fr_03830_00003.jpg (1988)

Locatie: Marssum
Collectie: Vereniging De Hollandsche Molen
Uit het jaar 1988

Gf.fr_03831_0004.jpg (1980)

Locatie: Marssum
Collectie: Vereniging De Hollandsche Molen

Terpzicht (1980)

Locatie: Terpzicht, Hegedyk 42, Marssum, 9034 XD, Menameradiel, Friesland, Nederland
Auteur: W.A. Korpershoek
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Diversen (1970)

Locatie: Diversen, Marssum, Friesland, Nederland
Auteur: Heydra
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 9

Gf.fr_03831_00002.jpg (1970)

Locatie: Marssum
Collectie: Vereniging De Hollandsche Molen

Poptahuis (1967)

Locatie: Poptahuis, Marssum, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 1967
Aantal foto's: 7

Voorgevel (1967)

Locatie: Binnenbuorren 27, Marssum, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 3

Aanzicht (1966)

Locatie: Slotleane 55, Marssum, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 5

Achteraanbouw (1966)

Locatie: Buorren 10, Marssum, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Achtergevel (1966)

Locatie: Buorren 10, Marssum, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Luniastate, Aanzicht (1966)

Locatie: Sirtemawei 87, Marssum, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Nij Altoenae Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarCultuur gemeente WaadhoekeCultuur regio Noordwest FrieslandCultuur provincie FrieslandCultuur Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van Europeana. Europeana is ontstaan in 2005, met de bedoeling een virtuele Europese bibliotheek te creëren om Europa's cultureel en wetenschappelijk erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken. Door middel van slimme zoekopdrachten probeert Drimble relevante informatie hieruit te halen. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie ook daadwerkelijk betrekking heeft op de plaats, gemeente of regio. Daarvoor is de data in sommige gevallen helaas nog ontoereikend.

      Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

      Regio's in de provincie Friesland: