Criminaliteit in Ried

Overzicht van misdrijven geregistreerd in Ried op basis van informatie van de politie welke maandelijks wordt gepubliceerd. Er kan geselecteerd worden op type criminaliteit.

informatie alleen over ried

Alle misdrijven geregistreerd in januari 2021 in Ried

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Ried. Hiernaast wordt criminaliteit per categorie ingedeeld zodat verder ingezoomd kan worden hoe vaak een bepaald misdrijf wordt gepleegd. De data is beschikbaar tot op buurtniveau en gaat terug tot 2012. Zie ook: ►112-meldingen in Ried en ►112-nieuws in Ried.

Alle misdrijven in Ried sinds januari 2012

Alle misdrijven in januari 2021

Ried
0
Gemeente Waadhoeke
100
Regio Noordwest Friesland
138
Provincie Friesland
1.630
Nederland
58.671

Alle misdrijven in Ried in de afgelopen maanden

januari 2021
0
december 2020
0
november 2020
1
oktober 2020
2
september 2020
2
augustus 2020
3

Tot en met januari in andere jaren

tot jan 2021
0
tot jan 2021
0
tot jan 2021
0
tot jan 2021
0
tot jan 2021
3
tot jan 2021
4

Alle misdrijven per buurt in de wijk

Buitengebied RiedRied

Misdrijf per categorie in Ried in januari 2021

Zedenmisdrijven Zakkenrollerij Winkeldiefstal Wapenhandel Vreemdelingenzorg Verticale fraude Vernieling cq. zaakbeschadigingen Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Overige vermogensdelicten Overige veiligheidsmisdrijven Openlijk geweld Ongevallen (weg) Onder invloed (weg) Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Moord, doodslag Mishandeling Wegen (overig) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Leefbaarheid (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bijzondere wetten Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Huisvredebreuk Horizontale fraude Fraude (overig) Drugshandel Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstallen (water) Diefstal/inbraak woning Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) Diefstal/inbraak box/garage/schuur Diefstal van motorvoertuigen Diefstal van brom-, snor-, fietsen Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Diefstal af/uit/van overige voertuigen Burengerucht (relatieproblemen) Brand/ontploffingen Bedreiging Alle misdrijven Aantasting openbare orde

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Nij Altoenae Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarCrime gemeente WaadhoekeCrime regio Noordwest FrieslandCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: