Zedenmisdrijven in de regio Winschoten

Per gemeente: Oldambt Westerwolde

informatie alleen over regio winschoten

Zedenmisdrijven geregistreerd in december 2021 in de regio Winschoten

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in de regio Winschoten. 'Zedenmisdrijven' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in de regio Winschoten en ►112-nieuws in de regio Winschoten.

Zedenmisdrijven in de regio Winschoten sinds januari 2012

Zedenmisdrijven in december 2021

Regio Winschoten
0
Provincie Groningen
0
Nederland
0

Zedenmisdrijven in de regio Winschoten in de afgelopen maanden

december 2021
0
november 2021
0
oktober 2021
0
september 2021
0
augustus 2021
0
juli 2021
0

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
0
tot dec 2021
0
tot dec 2021
0
tot dec 2021
0
tot dec 2021
0
tot dec 2021
0

Zedenmisdrijven per gemeente

Gemeente OldambtGemeente Westerwolde

Misdrijf per categorie in de regio Winschoten in december 2021

Alle misdrijven
238
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
31
Horizontale fraude
30
Onder invloed (weg)
28
Winkeldiefstal
25
Ongevallen (weg)
24
Overige vermogensdelicten
23
Mishandeling
14
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
11
Bedreiging
8
Drugshandel
7
Wegen (overig)
6
Diefstal/inbraak woning
6
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
6
Moord, doodslag
3
Wapenhandel
2
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2
Brand/ontploffingen
2
Transport gevaarlijke stoffen
1
Openlijk geweld
1
Bijzondere wetten
1
Fraude (overig)
1
Drugs/drankoverlast
1
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1
Zedenmisdrijven Zakkenrollerij Vreemdelingenzorg Verticale fraude Straatroof Overvallen Overige veiligheidsmisdrijven Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Leefbaarheid (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Huisvredebreuk Discriminatie Diefstallen (water) Diefstal/inbraak box/garage/schuur Diefstal van motorvoertuigen Burengerucht (relatieproblemen) Aantasting openbare orde

Navigeer verder:

Per gemeente Crime OldambtCrime Westerwolde
Terug naarCrime Provincie GroningenCrime Nederland

Wat wordt verstaan onder 'Zedenmisdrijven'?

F520 OPENBARE SCHENNIS DER EERBAARHEID

Het in het openbaar verrichten van een, onder de gegeven omstandigheden, voor het normaal ontwikkelde schaamtegevoel kwetsende of aanstootgevende sexuele handeling.

F521 VERKRACHTING

Het door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingen tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam.

F522 AANRANDING

Iemand dwingen tot het plegen of ondergaan van een ontuchtige handeling.

F523 OVERIGE ZEDENMISDRIJVEN

Alle zedenzaken die niet ondergebracht kunnen worden onder een specifieke andere maatschappelijke klasse.

F525 PORNOGRAFIE

Het verspreiden van pornografisch materiaal waarvan hij/zij weet of kan weten dat dit materiaal aanstootgevend is en dat materiaal openlijk tentoonstelt, aanbiedt of aan iemand, anders dan op diens verzoek, toezendt.

F526 INCEST/AFHANKELIJKHEID/WILSONBEKWAME

Elke vorm van seksueel contact met een minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, pupil, een aan de zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of ondergeschikte.

F527 SEKSUEEL MISBRUIK KINDEREN (GEEN INCEST)

Ontuchtige handelingen met personen beneden de leeftijd van 16 jaren zonder dat sprake is van een bepaalde gezagsverhouding tussen verdachte en slachtoffer.

F5295 SEXTING

F5296 GROOMING

Gemeenten in de regio :

Regio's in de provincie Groningen: