Misdrijven mbt Bijzondere wetten in de regio Winschoten

Per gemeente: Oldambt Westerwolde

informatie alleen over regio winschoten

Misdrijven mbt Bijzondere wetten geregistreerd in december 2021 in de regio Winschoten

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in de regio Winschoten. 'Misdrijven mbt Bijzondere wetten' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in de regio Winschoten en ►112-nieuws in de regio Winschoten.

Misdrijven mbt Bijzondere wetten in de regio Winschoten sinds januari 2012

Misdrijven mbt Bijzondere wetten in december 2021

Regio Winschoten
1
Provincie Groningen
9
Nederland
180

Misdrijven mbt Bijzondere wetten in de regio Winschoten in de afgelopen maanden

december 2021
1
november 2021
0
oktober 2021
0
september 2021
0
augustus 2021
0
juli 2021
0

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
6
tot dec 2021
8
tot dec 2021
2
tot dec 2021
4
tot dec 2021
7
tot dec 2021
5

Misdrijven mbt Bijzondere wetten per gemeente

Gemeente Oldambt
1
Gemeente Westerwolde

Misdrijf per categorie in de regio Winschoten in december 2021

Alle misdrijven
238
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
31
Horizontale fraude
30
Onder invloed (weg)
28
Winkeldiefstal
25
Ongevallen (weg)
24
Overige vermogensdelicten
23
Mishandeling
14
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
11
Bedreiging
8
Drugshandel
7
Wegen (overig)
6
Diefstal/inbraak woning
6
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
6
Moord, doodslag
3
Wapenhandel
2
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2
Brand/ontploffingen
2
Transport gevaarlijke stoffen
1
Openlijk geweld
1
Bijzondere wetten
1
Fraude (overig)
1
Drugs/drankoverlast
1
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1
Zedenmisdrijven Zakkenrollerij Vreemdelingenzorg Verticale fraude Straatroof Overvallen Overige veiligheidsmisdrijven Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Leefbaarheid (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Huisvredebreuk Discriminatie Diefstallen (water) Diefstal/inbraak box/garage/schuur Diefstal van motorvoertuigen Burengerucht (relatieproblemen) Aantasting openbare orde

Navigeer verder:

Per gemeente Crime OldambtCrime Westerwolde
Terug naarCrime Provincie GroningenCrime Nederland

Wat wordt verstaan onder 'Misdrijven mbt Bijzondere wetten'?

F91 MISDRIJVEN WET OP DE KANSSPELEN

Alle misdrijven genoemd in de Wet op de Kansspelen.

F92 TELECOMMUNICATIEWET

Alle misdrijven genoemd in de Telecommunicatiewet

F93 MISDRIJVEN ANDERS

Alle misdrijven die niet onder een andere maatschappelijke klasse vallen.

F94 WITWASSEN

Het door criminaliteit verkregen geld legaal investeren of beleggen.

Gemeenten in de regio :

Regio's in de provincie Groningen: