Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) in de regio Winschoten

Per gemeente: Oldambt Westerwolde

informatie alleen over regio winschoten

Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) geregistreerd in december 2021 in de regio Winschoten

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in de regio Winschoten. 'Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in de regio Winschoten en ►112-nieuws in de regio Winschoten.

Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) in de regio Winschoten sinds januari 2012

Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) in december 2021

Regio Winschoten
6
Provincie Groningen
25
Nederland
961

Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) in de regio Winschoten in de afgelopen maanden

december 2021
6
november 2021
3
oktober 2021
2
september 2021
4
augustus 2021
4
juli 2021
1

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
58
tot dec 2021
41
tot dec 2021
67
tot dec 2021
51
tot dec 2021
61
tot dec 2021
79

Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) per gemeente

Gemeente Oldambt
3
Gemeente Westerwolde
3

Misdrijf per categorie in de regio Winschoten in december 2021

Alle misdrijven
238
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
31
Horizontale fraude
30
Onder invloed (weg)
28
Winkeldiefstal
25
Ongevallen (weg)
24
Overige vermogensdelicten
23
Mishandeling
14
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
11
Bedreiging
8
Drugshandel
7
Wegen (overig)
6
Diefstal/inbraak woning
6
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
6
Moord, doodslag
3
Wapenhandel
2
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
2
Brand/ontploffingen
2
Transport gevaarlijke stoffen
1
Openlijk geweld
1
Bijzondere wetten
1
Fraude (overig)
1
Drugs/drankoverlast
1
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
1
Zedenmisdrijven Zakkenrollerij Vreemdelingenzorg Verticale fraude Straatroof Overvallen Overige veiligheidsmisdrijven Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Leefbaarheid (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Huisvredebreuk Discriminatie Diefstallen (water) Diefstal/inbraak box/garage/schuur Diefstal van motorvoertuigen Burengerucht (relatieproblemen) Aantasting openbare orde

Navigeer verder:

Per gemeente Crime OldambtCrime Westerwolde
Terug naarCrime Provincie GroningenCrime Nederland

Wat wordt verstaan onder 'Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)'?

A22 GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT WINKEL

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in/uit winkel die op dat moment niet voor publiek geopend was. Een winkel is een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan consumenten plegen te worden verkocht. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.

A23 GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT BEDRIJF/KANTOOR

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in/uit een bedrijf of kantoor. Of het bedrijfkantoor op dat moment geopend is, is niet relevant. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.

A24 GEKWAL. DIEFSTALLENL IN/UIT SPORTCOMPLEX

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in/uit een sportcomplex (=geheel van terreinen, gebouwen en voorzieningen voor verschillende takken van sport). De diefstallen d.m.v. braak in/uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. De openingstijden zijn niet bepalend. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.

A25 GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT HOTEL/PENSION

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in/uit een hotel of pension. Onder hotel en pension worden mede begrepen alle locaties waar tegen betaling bedrijfsmatig onderdak en logies worden aangeboden.

A26 GEKWAL. DIEFSTAL IN/UIT SCHOOL

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in of uit een school. De diefstallen d.m.v. braak in/uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. Een school is elke instelling/instituut o.i.d. waar een vorm van onderwijs gegeven wordt en waarbij het geheel gericht is op het geven van onderwijs. De politieacademie wordt gezien als school, de opleidings- of instructieruimte in bv het hoofdbureau van politie wordt niet als school gezien. Of de school op dat moment geopend was, is niet relevant. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.

A31 DIEFSTAL IN/UIT SCHOOL (NIET GEKWAL.)

Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in of uit een school. De diefstallen in/uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. School: elke instelling/instituut o.i.d. waar een vorm van onderwijs gegeven wordt en waarbij het geheel gericht is op het geven van onderwijs. De politieacademie wordt gezien als school, de opleidingsruimte in het hoofdbureau wordtniet als een school gezien. Of de school op dat moment geopend was is niet relevant.

A32 DIEFSTAL IN/UIT BEDRIJF/KANTOOR (NIET GEKWAL.)

Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum in/uit een bedrijf of kantoor. Een (omheind) bouwterrein is ook een bedrijventerrein en valt dus onder deze maatschappelijke klasse. Ook goederen ontvreemd uit een openstaande bouwkeet op een bouwterrein vallen hieronder.

A33 DIEFSTAL IN/UIT HOTEL/PENSION (NIET GEKWAL.)

Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum uit een hotel of pension. Onder hotel en pension worden mede begrepen alle locaties waar tegen betaling bedrijfsmatig onderdak en logies worden aangeboden.

A35 DIEFSTAL IN/UIT SPORTCOMPLEX (NIET GEKWAL.)

Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum uit een sportcomplex (=geheel van terreinen, gebouwen en voorzieningen voor verschillende takken van sport). De diefstallen in/uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie.

B22 GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT WINKEL

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in/uit winkel. Een winkel is een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan consumenten plegen te worden verkocht. Of de winkel op dat moment voor het publiek geopend is is niet relevant. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.

B23 GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT BEDRIJF/KANTOOR

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in/uit een bedrijf of kantoor. Of het bedrijfkantoor op dat moment geopend is is niet relevant. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.

B24 GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT SPORTCOMPLEX

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in/uit een sportcomplex (=geheel van terreinen, gebouwen en voorzieningen voor verschillende takken van sport). De diefstallen d.m.v. braak in/uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. De openingstijden zijn niet bepalend. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.

B25 GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT HOTEL/PENSION

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in/uit een hotel of pension. Onder hotel en pension worden mede begrepen alle locaties waar tegen betaling bedrijfsmatig onderdak en logies worden aangeboden.

B26 GEKWAL. DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT SCHOOL

Diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in of uit een school. De diefstallen d.m.v. braak in/uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. School: elke instelling/instituut o.i.d. waar een vorm van onderwijs gegeven wordt en waarbij het geheel gericht is op het geven van onderwijs. De politieacademie wordt gezien als school, de opleidingsruimte in het hoofdbureau wordt niet als een school gezien. Of de school op dat moment geopend was is niet relevant. De wijze waarop (braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) is bepalend.

B31 DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT SCHOOL (NIET GEKWAL.)

Diefstal zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen in of uit een school. De diefstallen in/uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. School: elke instelling/instituut o.i.d. waar een vorm van onderwijs gegeven wordt en waarbij het geheel gericht is op het geven van onderwijs. De politieacademie wordt gezien als school, de opleidingsruimte in het hoofdbureau wordt niet als een school gezien. Of de school op dat moment geopend was is niet relevant.

B32 DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT BEDRIJF/KANTOOR (NIET GEKWAL.)

Diefstallen in/uit een bedrijf of kantoor voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De toegang is verkregen zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum. Een (omheind) bouwterrein is ook een bedrijventerrein en valt dus onder deze maatschappelijke klasse. Ook goederen ontvreemd uit een openstaande bouwkeet op een bouwterrein vallen hieronder.

B33 DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT HOTEL/PENSION (NIET GEKWAL.)

Diefstal uit een hotel of pension voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De toegang tot het hotel of pension etc. is verkregen zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum. Onder hotel en pension worden mede begrepen alle locaties waar tegen betaling bedrijfsmatig onderdak en logies worden aangeboden.

B35 DIEFSTAL MET GEWELD IN/UIT SPORTCOMPLEX (NIET GEKWAL.)

Diefstal uit een sportcomplex (=geheel van terreinen, gebouwen en voorzieningen voor verschillende takken van sport) voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen. De diefstallen in/uit genoemde locaties hebben mede betrekking op de bij het onroerend goed behorende omheinde terreinen. Bepalend is het besloten karakter van de locatie. De toegang tot het sportcomplex etc. is verkregen zonder braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum.

Gemeenten in de regio :

Regio's in de provincie Groningen: