Misdrijven mbt Wegen (overig) in Maastricht

Geregistreerde misdrijven in Maastricht in de categorie 'Misdrijven mbt Wegen (overig)' op basis van criminaliteitsinfo van de politie.

informatie alleen over maastricht
Plaatsen in deze gemeente Maastricht
Terug naar112 gemeente Maastricht112 regio Maastricht112 provincie Limburg112 Nederland

Misdrijven mbt Wegen (overig) geregistreerd in december 2021 in Maastricht

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Maastricht. 'Misdrijven mbt Wegen (overig)' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Maastricht en ►112-nieuws in Maastricht.

Misdrijven mbt Wegen (overig) in Maastricht sinds januari 2012

Misdrijven mbt Wegen (overig) in december 2021

Maastricht
5
Gemeente Maastricht
5
Regio Maastricht
7
Provincie Limburg
59
Nederland
939

Misdrijven mbt Wegen (overig) in Maastricht in de afgelopen maanden

december 2021
5
november 2021
5
oktober 2021
3
september 2021
2
augustus 2021
6
juli 2021
7

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
42
tot dec 2021
35
tot dec 2021
41
tot dec 2021
21
tot dec 2021
12
tot dec 2021
22

Misdrijven mbt Wegen (overig) per buurt in de wijk

Misdrijf per categorie in Maastricht in december 2021

Alle misdrijven
474
Horizontale fraude
56
Ongevallen (weg)
54
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
42
Overige vermogensdelicten
41
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
39
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
24
Winkeldiefstal
23
Drugshandel
20
Bedreiging
20
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
19
Diefstal/inbraak woning
17
Zakkenrollerij
16
Mishandeling
16
Onder invloed (weg)
11
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
10
Diefstal van motorvoertuigen
10
Wapenhandel
6
Wegen (overig)
5
Straatroof
4
Openlijk geweld
3
Bijzondere wetten
3
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
3
Fraude (overig)
2
Vreemdelingenzorg
1
Overige veiligheidsmisdrijven
1
Moord, doodslag
1
Vuurwerk
1
Huisvredebreuk
1
Brand/ontploffingen
1
Aantasting openbare orde
1
Zedenmisdrijven Verticale fraude Transport gevaarlijke stoffen Overvallen Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Leefbaarheid (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstallen (water) Burengerucht (relatieproblemen)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Maastricht
Terug naarCrime gemeente MaastrichtCrime regio MaastrichtCrime provincie LimburgCrime Nederland

Wat wordt verstaan onder 'Misdrijven mbt Wegen (overig)'?

D40 RIJDEN TIJDENS RIJVERBOD

Het besturen van een motorvoertuig terwijl een rijverbod is opgelegd.

D41 RIJDEN TERWIJL RIJBEWIJS IS INGEVORDERD

Het rijden met een rijbewijsplichtig motorvoertuig terwijl het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd.

D42 RIJDEN TIJDENS ONTZEGGING RIJBEVOEGDHEID

De justitiële ontzegging besturen motorrijtuigen na rechterlijke uitspraak.

D44 RIJDEN MET ONGELDIG VERKLAARD RIJBEWIJS

Het besturen van een voertuig waarvoor een rijbewijs noodzakelijk is terwijl het rijbewijs voor de bestuurde categorie ongeldig verklaard is.

D50 JOYRIDING

Het opzettelijk wederrechtelijk gebruiken van andermans motorvoertuig zonder dat de eigenaar hiervoor toestemming heeft gegeven.

D51 VALS KENTEKEN/KENTEKENPLATEN

Het rijden met of stilstaan van een motorrijtuig met een vals of vervalst kentekenbewijs of een valse of vervalste kentekenplaat.

D52 OVERIG VERKEERSMISDRIJF

Een verkeersmisdrijf waarvoor geen andere maatschappelijke klasse van toepassing is.

Gemeenten in de regio Maastricht:

Regio's in de provincie Limburg: