Misdrijven mbt Afval in Maastricht

Geregistreerde misdrijven in Maastricht in de categorie 'Misdrijven mbt Afval' op basis van criminaliteitsinfo van de politie.

informatie alleen over maastricht
Plaatsen in deze gemeente Maastricht
Terug naar112 gemeente Maastricht112 regio Maastricht112 provincie Limburg112 Nederland

Misdrijven mbt Afval geregistreerd in december 2021 in Maastricht

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Maastricht. 'Misdrijven mbt Afval' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Maastricht en ►112-nieuws in Maastricht.

Misdrijven mbt Afval in Maastricht sinds januari 2012

Misdrijven mbt Afval in december 2021

Maastricht
0
Gemeente Maastricht
0
Regio Maastricht
0
Provincie Limburg
0
Nederland
3

Misdrijven mbt Afval in Maastricht in de afgelopen maanden

december 2021
0
november 2021
0
oktober 2021
0
september 2021
0
augustus 2021
0
juli 2021
0

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
0
tot dec 2021
1
tot dec 2021
1
tot dec 2021
0
tot dec 2021
0
tot dec 2021
0

Misdrijven mbt Afval per buurt in de wijk

Misdrijf per categorie in Maastricht in december 2021

Alle misdrijven
474
Horizontale fraude
56
Ongevallen (weg)
54
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
42
Overige vermogensdelicten
41
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
39
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
24
Winkeldiefstal
23
Drugshandel
20
Bedreiging
20
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
19
Diefstal/inbraak woning
17
Zakkenrollerij
16
Mishandeling
16
Onder invloed (weg)
11
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
10
Diefstal van motorvoertuigen
10
Wapenhandel
6
Wegen (overig)
5
Straatroof
4
Openlijk geweld
3
Bijzondere wetten
3
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
3
Fraude (overig)
2
Vreemdelingenzorg
1
Overige veiligheidsmisdrijven
1
Moord, doodslag
1
Vuurwerk
1
Huisvredebreuk
1
Brand/ontploffingen
1
Aantasting openbare orde
1
Zedenmisdrijven Verticale fraude Transport gevaarlijke stoffen Overvallen Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Leefbaarheid (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstallen (water) Burengerucht (relatieproblemen)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Maastricht
Terug naarCrime gemeente MaastrichtCrime regio MaastrichtCrime provincie LimburgCrime Nederland

Wat wordt verstaan onder 'Misdrijven mbt Afval'?

M012 AFVALTRANSPORT

De overtreding met betrekking tot nationaal en internationaal afvaltransport.

M013 HUISHOUDELIJK AFVAL AANBIEDEN/DOORZOEKE/INZAMELEN

Alle overtredingen benoemd in de Wet milieubeheer en/of de plaatselijke verordening(en) met betrekking tot huishoudelijk afval.

M014 AFVAL VERBRANDEN

Het buiten een inrichting verbranden van afvalstoffen. (geen vuurtje stoken als baldadigheid)

M015 AUTOWRAK (MILIEU)

Het aanwezig hebben buiten een inrichting van auto- en andere voertuigwrakken op een voor publiek zichtbare plaats, en het zich ontdoen van een wrak aan een ander dan erkend inzamelaar auto- en voertuigwrakken.

M016 AFVALLOZING IN RIOOL

Alle lozingen van afval op/in riool. Hieronder valt niet de rechtstreekse lozing in oppervlaktewater

M017 AFVALSTOFFEN INZAMELEN

Alle strafbare handeling met betrekking tot het inzamelen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen benoemd in de Wet milieubeheer en/of provinciale verordeningen

M019 ASBEST

Alle overtredingen aangaande het op onjuiste wijze slopen, bewerken en afvoeren en inzamelen van asbest buiten inrichtingen

Gemeenten in de regio Maastricht:

Regio's in de provincie Limburg: