Overvallen in Maastricht

Geregistreerde misdrijven in Maastricht in de categorie 'Overvallen' op basis van criminaliteitsinfo van de politie.

informatie alleen over maastricht
Plaatsen in deze gemeente Maastricht
Terug naar112 gemeente Maastricht112 regio Maastricht112 provincie Limburg112 Nederland

Overvallen geregistreerd in december 2021 in Maastricht

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Maastricht. 'Overvallen' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Maastricht en ►112-nieuws in Maastricht.

Overvallen in Maastricht sinds januari 2012

Overvallen in december 2021

Maastricht
0
Gemeente Maastricht
0
Regio Maastricht
0
Provincie Limburg
5
Nederland
78

Overvallen in Maastricht in de afgelopen maanden

december 2021
0
november 2021
0
oktober 2021
0
september 2021
0
augustus 2021
1
juli 2021
0

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
5
tot dec 2021
12
tot dec 2021
9
tot dec 2021
6
tot dec 2021
18
tot dec 2021
28

Overvallen per buurt in de wijk

AmbyBeatrixhavenBelfortBelvédèreBieslandBinnenstadBorgharenBoschpoortBoschstraatkwartierBosscherveldBrusselsepoortCabergCampagneDaalhofDe HeegDousberg-HazendansFrontenkwartierHeerHeugemHeugemerveldItterenJekerdalJekerkwartierKommelkwartierLanakerveldLimmelMalbergMalpertuisMariabergMeerssenhovenNazarethOud-CabergPottenbergRandwyckScharnSint MaartenspoortSint PieterStatenkwartierVillaparkVroendaalWittevrouwenveldWolderWyckWyckerpoort

Misdrijf per categorie in Maastricht in december 2021

Alle misdrijven
474
Horizontale fraude
56
Ongevallen (weg)
54
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
42
Overige vermogensdelicten
41
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
39
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
24
Winkeldiefstal
23
Drugshandel
20
Bedreiging
20
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
19
Diefstal/inbraak woning
17
Zakkenrollerij
16
Mishandeling
16
Onder invloed (weg)
11
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
10
Diefstal van motorvoertuigen
10
Wapenhandel
6
Wegen (overig)
5
Straatroof
4
Openlijk geweld
3
Bijzondere wetten
3
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
3
Fraude (overig)
2
Vreemdelingenzorg
1
Overige veiligheidsmisdrijven
1
Moord, doodslag
1
Vuurwerk
1
Huisvredebreuk
1
Brand/ontploffingen
1
Aantasting openbare orde
1
Zedenmisdrijven Verticale fraude Transport gevaarlijke stoffen Overvallen Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Water Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Leefbaarheid (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstallen (water) Burengerucht (relatieproblemen)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Maastricht
Terug naarCrime gemeente MaastrichtCrime regio MaastrichtCrime provincie LimburgCrime Nederland

Wat wordt verstaan onder 'Overvallen'?

B72 OVERVAL IN WONING

Het met geweld of onder bedreiging van geweld (voorafgegaan, vergezeld of gevolgd), wegnemen of afpersen van enig goed, gepleegd tegen personen die zich in een woning bevinden.

B73 OVERVAL OP OVERIGE OBJECTEN

Het met geweld of onder bedreiging van geweld (voorafgegaan, vergezeld of gevolgd), wegnemen of afpersen van enig goed, gepleegd tegen personen die zich in een besloten pand bevinden.

B74 OVERVAL OP GELD- EN WAARDETRANSPORT

Het met geweld of onder bedreiging van geweld (voorafgegaan, vergezeld of gevolgd), wegnemen of afpersen van enig goed, gepleegd tegen personen die zich in een besloten pand of een professionele- en particuliere geld- en/of waardentransporten bevinden of op een gepland/georganiseerd (waarde-) transport. Van een gepland of georganiseerd waardetransport is sprake wanneer het vervoeren van geld of andere waardevolle goederen op straat plaatsvindt en in verband kan worden gebracht met de uitoefening van een beroep.

Gemeenten in de regio Maastricht:

Regio's in de provincie Limburg: