Ongevallen (weg) in Leeuwarden

Geregistreerde misdrijven in Leeuwarden in de categorie 'Ongevallen (weg)' op basis van criminaliteitsinfo van de politie.

informatie alleen over leeuwarden
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Ongevallen (weg) geregistreerd in december 2021 in Leeuwarden

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Leeuwarden. 'Ongevallen (weg)' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Leeuwarden en ►112-nieuws in Leeuwarden.

Ongevallen (weg) in Leeuwarden sinds januari 2012

Ongevallen (weg) in december 2021

Leeuwarden
27
Gemeente Leeuwarden
31
Regio Leeuwarden
31
Provincie Friesland
135
Nederland
6.360

Ongevallen (weg) in Leeuwarden in de afgelopen maanden

december 2021
27
november 2021
28
oktober 2021
34
september 2021
33
augustus 2021
22
juli 2021
38

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
387
tot dec 2021
421
tot dec 2021
452
tot dec 2021
394
tot dec 2021
437
tot dec 2021
435

Ongevallen (weg) per buurt in de wijk

Bilgaard
3
Zuiderburen
3
Camminghaburen-Noord
2
Sonnenborgh
2
Achter de Hoven
1
Aldlân-Oost
1
Cambuur
1
Camminghaburen-Midden
1
De Zwette I Harlingervaart
1
Harlingervaart Noord
1
Hemrik
1
Huizum-Badweg
1
Julianapark
1
Molenpad
1
Rengerspark
1
Stationskwartier
1
Techum
1
Vossepark
1
Westeinde
1
Wiarda
1
Zaailand
1
Aldlân-WestBlitsaerdBloemenbuurtBlokhuispleinBonifatiusBuitengebied De ZwetteBuitengebied NoordwestBuitengebied WestCambuursterpadCamminghaburen-ZuidDe CentraleDe Groene SterDe WaagDe WerpDe ZuidlandenDe Zwette II ZwettehavenDe Zwette III SchenkenschansDe Zwette IV BusinessparkDe Zwette V NewtonDe Zwette VI DeinumerpolderEnergieCampus SylsterrakGerard DouGrote KerkbuurtGrote WielenHavankparkHeechterpHeliconHoekHollanderwijkHuizum-BorniaHuizum-DorpHuizum-SixmaIndische buurtJan van ScorelbuurtMagere WeideMiddelseeNieuwestadNijlânOldegalieënOldehoveOranjewijkRapenburgSchepenbuurtSchieringenTransvaalwijkTulpenburgValeriuskwartierVierhuisterweg e.o.VogelwijkVrijheidswijk-OostVrijheidswijk-WestWelgelegenWielenpôlleZamenhofparkZeeheldenbuurt

Misdrijf per categorie in Leeuwarden in december 2021

Alle misdrijven
454
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
71
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
46
Horizontale fraude
44
Overige vermogensdelicten
42
Winkeldiefstal
35
Ongevallen (weg)
27
Onder invloed (weg)
26
Diefstal/inbraak woning
24
Mishandeling
21
Aantasting openbare orde
20
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
17
Bedreiging
13
Drugshandel
9
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
8
Wegen (overig)
6
Wapenhandel
5
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
5
Moord, doodslag
4
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
4
Openlijk geweld
3
Huisvredebreuk
3
Bijzondere wetten
2
Brand/ontploffingen
2
Zakkenrollerij
1
Overige veiligheidsmisdrijven
1
Leefbaarheid (overig)
1
Diefstallen (water)
1
Zedenmisdrijven Vreemdelingenzorg Verticale fraude Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Fraude (overig) Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstal van motorvoertuigen Burengerucht (relatieproblemen)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarCrime gemeente LeeuwardenCrime regio LeeuwardenCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Wat wordt verstaan onder 'Ongevallen (weg)'?

D11 VERKEERSONGEVAL MET LETSEL

Een gebeurtenis op een openbare weg, die verband houdt met het verkeer, ten gevolge waarvan letsel bij personen ontstaat waarbij een medische behandeling noodzakelijk is, en (schade ontstaat aan objecten) waarbij minstens één rijdend voertuig is betrokken. Indien het letsel (later) lijdt tot de dood van het slachtoffer en er een causaal verband bestaat moet wijziging plaatsvinden naar verkeersongeval met dodelijke afloop.

D12 VERKEERSONGEVAL MET DODELIJKE AFLOOP

Een gebeurtenis op een openbare weg, die verband houdt met het verkeer, ten gevolge waarvan een persoon overlijdt en (schade ontstaat aan objecten) waarbij minstens één rijdend voertuig is betrokken.

D13 VERLATEN PLAATS NA VERKEERSONGEVAL

Een verkeersongeval waarbij één van de betrokkenen met opzet, wetende dat er een verkeersongeval heeft plaatsgevonden, de plaats van ongeval heeft verlaten zonder daarbij anderen de gelegenheid te bieden tot het vaststelling van zijn identiteit en, voor zover hij een motorrijtuig als bedoeld in artikel 1 onder c van de Wegenverkeerswet bestuurde, tevens van de identiteit van dat motorrijtuig.

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: