Diefstal af/uit/van overige voertuigen in Leeuwarden

Geregistreerde misdrijven in Leeuwarden in de categorie 'Diefstal af/uit/van overige voertuigen' op basis van criminaliteitsinfo van de politie.

informatie alleen over leeuwarden
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Diefstal af/uit/van overige voertuigen geregistreerd in december 2021 in Leeuwarden

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Leeuwarden. 'Diefstal af/uit/van overige voertuigen' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Leeuwarden en ►112-nieuws in Leeuwarden.

Diefstal af/uit/van overige voertuigen in Leeuwarden sinds januari 2012

Diefstal af/uit/van overige voertuigen in december 2021

Leeuwarden
5
Gemeente Leeuwarden
5
Regio Leeuwarden
5
Provincie Friesland
9
Nederland
1.373

Diefstal af/uit/van overige voertuigen in Leeuwarden in de afgelopen maanden

december 2021
5
november 2021
3
oktober 2021
5
september 2021
3
augustus 2021
8
juli 2021
6

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
48
tot dec 2021
60
tot dec 2021
45
tot dec 2021
55
tot dec 2021
69
tot dec 2021
87

Diefstal af/uit/van overige voertuigen per buurt in de wijk

Camminghaburen-Midden
1
Indische buurt
1
Molenpad
1
Transvaalwijk
1
Zaailand
1
Achter de HovenAldlân-OostAldlân-WestBilgaardBlitsaerdBloemenbuurtBlokhuispleinBonifatiusBuitengebied De ZwetteBuitengebied NoordwestBuitengebied WestCambuurCambuursterpadCamminghaburen-NoordCamminghaburen-ZuidDe CentraleDe Groene SterDe WaagDe WerpDe ZuidlandenDe Zwette I HarlingervaartDe Zwette II ZwettehavenDe Zwette III SchenkenschansDe Zwette IV BusinessparkDe Zwette V NewtonDe Zwette VI DeinumerpolderEnergieCampus SylsterrakGerard DouGrote KerkbuurtGrote WielenHarlingervaart NoordHavankparkHeechterpHeliconHemrikHoekHollanderwijkHuizum-BadwegHuizum-BorniaHuizum-DorpHuizum-SixmaJan van ScorelbuurtJulianaparkMagere WeideMiddelseeNieuwestadNijlânOldegalieënOldehoveOranjewijkRapenburgRengersparkSchepenbuurtSchieringenSonnenborghStationskwartierTechumTulpenburgValeriuskwartierVierhuisterweg e.o.VogelwijkVosseparkVrijheidswijk-OostVrijheidswijk-WestWelgelegenWesteindeWiardaWielenpôlleZamenhofparkZeeheldenbuurtZuiderburen

Misdrijf per categorie in Leeuwarden in december 2021

Alle misdrijven
454
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
71
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
46
Horizontale fraude
44
Overige vermogensdelicten
42
Winkeldiefstal
35
Ongevallen (weg)
27
Onder invloed (weg)
26
Diefstal/inbraak woning
24
Mishandeling
21
Aantasting openbare orde
20
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
17
Bedreiging
13
Drugshandel
9
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
8
Wegen (overig)
6
Wapenhandel
5
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
5
Moord, doodslag
4
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
4
Openlijk geweld
3
Huisvredebreuk
3
Bijzondere wetten
2
Brand/ontploffingen
2
Zakkenrollerij
1
Overige veiligheidsmisdrijven
1
Leefbaarheid (overig)
1
Diefstallen (water)
1
Zedenmisdrijven Vreemdelingenzorg Verticale fraude Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Fraude (overig) Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstal van motorvoertuigen Burengerucht (relatieproblemen)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarCrime gemeente LeeuwardenCrime regio LeeuwardenCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Wat wordt verstaan onder 'Diefstal af/uit/van overige voertuigen'?

A12 DIEFSTAL UIT/VANAF ANDERE VERVOERMIDDELEN

De diefstal (ook d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) van voorwerpen of onderdelen vanaf of uit een vervoermiddel, niet zijnde een personenauto of vaartuig. Dit vervoermiddel dient zich te bevinden op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke cq niet fysiek afgeschermde plaats. Het vervoermiddel moet zich bevinden op een locatie waarvoor geen specifieke andere maatschappelijke klasse beschikbaar is. Als het vervoermiddel zich bevindt in een schuur is het diefstal uit schuur.

A74 DIEFSTAL ANDER VERVOERMIDDEL

Diefstal van een vervoermiddel (anders dan een personenauto, motorfiets, fiets, bromfiets/snorfiets, vrachtauto, bestelauto of vaartuig) voor vervoer over land van personen en/of goederen vanaf de openbare weg of een voor het publiek vrij toegankelijke plaats. Ook diefstal van een bus of touringcar valt hieronder.

B12 DIEFSTAL MET GEWELD UIT/VANAF ANDER VERVOERMIDDEL

De diefstal (ook d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum) voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door (bedreiging met) geweld gericht tegen personen uit/vanaf een vervoermiddel, niet zijnde een personenauto of vaartuig. Dit vervoermiddel dient zich te bevinden op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke cq niet fysiek afgeschermde plaats.

B64 DIEFSTAL MET GEWELD ANDER VERVOERMIDDEL

Diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door geweld (gericht tegen personen) van een vervoermiddel met wielen of glijvlakken voor het vervoer over land van personen en/of goederen (niet zijnde een personenauto, motor, fiets, bromfiets/snorfiets, vrachtauto en bestelauto), die gepleegd is op of aan de openbare weg of openbaar toegankelijke plaats. Ook autobussen en touringcars vallen hier onder.

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: