Misdrijven mbt Wegen (overig) in Leeuwarden

Geregistreerde misdrijven in Leeuwarden in de categorie 'Misdrijven mbt Wegen (overig)' op basis van criminaliteitsinfo van de politie.

informatie alleen over leeuwarden
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Misdrijven mbt Wegen (overig) geregistreerd in december 2021 in Leeuwarden

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Leeuwarden. 'Misdrijven mbt Wegen (overig)' is één van de categorieën misdrijven die de politie als dusdanig registreert. Aan de onderkant van deze pagina wordt nader uitgelegd wat onder deze term bij de politie wordt verstaan. Zie ook: ►112-meldingen in Leeuwarden en ►112-nieuws in Leeuwarden.

Misdrijven mbt Wegen (overig) in Leeuwarden sinds januari 2012

Misdrijven mbt Wegen (overig) in december 2021

Leeuwarden
6
Gemeente Leeuwarden
6
Regio Leeuwarden
6
Provincie Friesland
21
Nederland
939

Misdrijven mbt Wegen (overig) in Leeuwarden in de afgelopen maanden

december 2021
6
november 2021
7
oktober 2021
5
september 2021
12
augustus 2021
12
juli 2021
9

Tot en met december in andere jaren

tot dec 2021
57
tot dec 2021
68
tot dec 2021
46
tot dec 2021
44
tot dec 2021
48
tot dec 2021
58

Misdrijven mbt Wegen (overig) per buurt in de wijk

Misdrijf per categorie in Leeuwarden in december 2021

Alle misdrijven
454
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
71
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
46
Horizontale fraude
44
Overige vermogensdelicten
42
Winkeldiefstal
35
Ongevallen (weg)
27
Onder invloed (weg)
26
Diefstal/inbraak woning
24
Mishandeling
21
Aantasting openbare orde
20
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
17
Bedreiging
13
Drugshandel
9
Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.)
8
Wegen (overig)
6
Wapenhandel
5
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
5
Moord, doodslag
4
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
4
Openlijk geweld
3
Huisvredebreuk
3
Bijzondere wetten
2
Brand/ontploffingen
2
Zakkenrollerij
1
Overige veiligheidsmisdrijven
1
Leefbaarheid (overig)
1
Diefstallen (water)
1
Zedenmisdrijven Vreemdelingenzorg Verticale fraude Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Fraude (overig) Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstal van motorvoertuigen Burengerucht (relatieproblemen)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarCrime gemeente LeeuwardenCrime regio LeeuwardenCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Wat wordt verstaan onder 'Misdrijven mbt Wegen (overig)'?

D40 RIJDEN TIJDENS RIJVERBOD

Het besturen van een motorvoertuig terwijl een rijverbod is opgelegd.

D41 RIJDEN TERWIJL RIJBEWIJS IS INGEVORDERD

Het rijden met een rijbewijsplichtig motorvoertuig terwijl het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd.

D42 RIJDEN TIJDENS ONTZEGGING RIJBEVOEGDHEID

De justitiële ontzegging besturen motorrijtuigen na rechterlijke uitspraak.

D44 RIJDEN MET ONGELDIG VERKLAARD RIJBEWIJS

Het besturen van een voertuig waarvoor een rijbewijs noodzakelijk is terwijl het rijbewijs voor de bestuurde categorie ongeldig verklaard is.

D50 JOYRIDING

Het opzettelijk wederrechtelijk gebruiken van andermans motorvoertuig zonder dat de eigenaar hiervoor toestemming heeft gegeven.

D51 VALS KENTEKEN/KENTEKENPLATEN

Het rijden met of stilstaan van een motorrijtuig met een vals of vervalst kentekenbewijs of een valse of vervalste kentekenplaat.

D52 OVERIG VERKEERSMISDRIJF

Een verkeersmisdrijf waarvoor geen andere maatschappelijke klasse van toepassing is.

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: